Endringer i EVUweb3

Endringer blir normalt lagt i produksjon mellom kl 09:00 og 10:00 på virkedager.

Endringer i webapplikasjonen

12. april 2019

 • Lagt ut databaseendring for å rette feil som førte til at sletting av dokumenter ikke fungerte.

1. april 2019

 • Påmelding: Rettet feil som gjorde at Fullførknappen i noen vistes for søknader som allerede var fullført, dersom man gikk tilbake på søknaden uten at siden var lastet inn på nytt. (EVU3-957)
 • Forside og kursside: Endret slik at det er lettere å nå kursoversikten med direktelenke, og lagt til knapp som fører til kursoversikten i toppmenyen (EVU3-949)

26. mars 2019

21. mars 2019

 • Påmelding - Planinfo: Rettet feil som gjorde at bekreftet dato ikke var synlig i appen før siden ble lastet inn på nytt (EVU3-944)
 • Påmelding - Planinfo: Planinfotekster som er forbeholdt søkere som skal ta eksamen, blir nå skjult for søkere som ikke skal ta eksamen (EVU3-880)
 • Min side: Rettet feil som gjorde at Fullfør søknad-knappen var synlig samtidig som teksten "Du har flere søknader som trenger din oppmerksomhet" (EVU3-889)
 • Forbedret visning av headeren i appen på små skjermer, slik at hele institusjonsnavnet alltid vil være synlig (EVU3-898)
 • Fjernet animasjon som vistes mens tekster i bunnteksten ble lastet inn, og fjernet unødvendige innlastinger av tekstene (EVU3-942)
 • Søknadssiden: Rettet feil som gjorde at ikke alle ikonene kom på linje på små skjermer (EVU3-888)

18. mars 2019

 • Forbedret visningen av dokumentlister for at animasjoner ved sletting av dokumenter skal fungere bedre (EVU3-946)
 • EVUweb henter nå institusjonens logo fra institusjonens database (EVU3-527)
 • Rettet feil som gjorde klikkflaten på logo altfor bred (EVU3-905)
 • Rettet noen skrivefeil (EVU3-899)

15. mars 2019

 • Institusjonene kan nå selv definere kontaktinformasjonen i applikasjonens bunntekst (EVU3-256)
 • Det er nå mulig for brukeren å slette opplastede dokumenter (EVU3-200EVU3-201)

14. mars 2019

 • Profil: Rettet en feil som gjorde at nytt mobilnummer ikke ble lastet inn hvis brukeren gikk direkte fra Opprett bruker-siden til profilsiden etter å ha oppgitt eller endret mobilnummer. (EVU3-874)

13. mars 2019

 • Forsiden og footer: Lenke til personvernerklæring blir nå hentet fra institusjonens database (EVU3-764)
 • Opprett bruker: Innhenter nå mobilnummer allerede ved oppretting av bruker, fordi mobilnummer er obligatorisk når man skal opprette en søknad (EVU3-874EVU3-929, EVU3-928)
 • Rettet en feil som gjorde at webstatistikkverktøyet Matomo satte cookies på brukerens enhet (EVU3-930)
 • Påmelding: Det er nå mulig å sette en felles e-postadresse som brukes som avsenderadresse for kvitteringer for alle kurs der e-postadresse ikke er angitt. Dersom både default adresse og adresse på kurset mangler, vil appen bruker ikke-svar@fellesstudentsytem.no i stedet. (EVU3-402)
 • Påmelding - kurs med frivillig eksamen: Svar på spørsmålet om brukeren skal ta eksamen, blir nå stående ubesvart dersom søkeren ikke har svart på det. Tidligere ble det automatisk satt til Nei. (EVU3-815)
 • Søknadsoversikten: Appen viser nå frem svarfrister som er satt i bildet kursdeltakelse. Hvis svarfrist er satt både på kurset og på kursdeltakelsen, vil den seneste fristen få forrang. NB! Denne funksjonaliteten er ikke ferdig, og bør derfor ikke tas i bruk ennå. (EVU3-777)
 • Dokumenter: Teknisk endring av hvordan listen over godkjente filtyper hentes ut (EVU3-901, EVU3-847)

8. mars 2019

Endringer på bakgrunn av brukertestingen som ble gjennomført 26. februar 2019:

 • Viser nå status for søknaden øverst i påmeldingssekvensen, for å gjøre det tydeligere for brukeren at søknaden blir lagret i bakgrunnen underveis i påmeldingssekvensen, og for at søkeren skal få relevant informasjon om saksbehandling av søknaden også hvis hun åpner den fra søknadsoversikten. (EVU3-872)

Andre endringer:

 • Rettet feil som gjorde at brukeren i noen tilfeller ikke havnet øverst på siden når han navigerte til en ny side i appen (EVU3-869)
 • Kontaktinfo: Forbedret håndteringen av telefonlandkode +1 ved oppdatering av telefonnumre. Denne koden skapte litt forvirring fordi den deles av flere land, og appen endte med å marker alle disse landene i nedtrekksmenyen, dersom telefonnummeret hadde landkode +1.

7. mars 2019

Endringer på bakgrunn av brukertestingen som ble gjennomført 26. februar 2019:

 • Påmelding – Planinfo: Endret teksten som viser at et element er bekreftet, slik at  (EVU3-875)
 • Påmelding: Lagt til forklarende tekst på spørsmålet brukeren får om hun vil ta eksamen på kurs der eksamen er frivillig. (EVU3-873)
 • Påmelding: Endret ikon for gjennomførte steg i påmeldingssekvensen fra blyant til hake, for å gjøre det tydeligere at stegene er gjennomført (EVU3-221)
 • Endret på navigasjonsmenyene (EVU3-221)
 • Påmelding - spørsmålsteget: Flyttet markering av frivillige spørsmål til etter selve spørsmålet for å gjøre det tydeligere at spørsmålet er frivillig (EVU3-871)
 • Søknadsoversikten: Lagt på bakgrunnsfarge på statustekstene, for å gjøre det tydeligere hvilke søknader som har fått tilbud og avslag, og hvilke som krever en handling fra brukeren (EVU3-868)
 • Påmelding og profil: Lagt på animasjoner på redigering av kontaktinfo for å gjøre det tydeligere at data blir lagret når man klikker utenfor feltet. (EVU3-867)

5. mars 2019

 • Kontaktinfo: Rettet en feil som gjorde at inputfeltene i noen tilfeller forsvant nedenfor skjermen når brukeren forsøkte å redigere en adresse eller et telefonnummer (EVU3-870)

4. mars 2019

 • Påmelding: Rettet feil som gjorde at tilbakeknappen var synlig i kontaktinfosteget når brukeren åpnet søknaden med Se søknad-knappen. Dette gjaldt bare kurs som hadde frivillig eksamen. (EVU3-878)
 • Kontaktinfo: Sjekker nå om innholdet i inputfelter er gyldige først etter at brukeren har forsøkt å lagre (EVU3-861)
 • Påmelding: Rettet feil som gjorde at dokumenter ikke ble vist i se-gjennom-steget hvis søknaden ble åpnet med Se søknad-knappen (EVU3-863)
 • Påmelding: Rettet feil som fikk planinfo-steget til å krasje hvis planinfotekstene inneholdt linjeskift (EVU3-805)
 • Påmelding: Rettet feil som fikk planinfo-steget til å krasje hvis planinfotekstene inneholdt anførselstegn (EVU3-675)

28. februar 2019

 • Rettet feil som gjorde at søkere fikk N i feltet Meldes til vurdering, selv om kurset hadde Automatisk meld.vurdering. (EVU3-879RT335242)
 • Rettet feil som gjorde at dokumentasjonssteget ble gjort utilgjengelig for kurs som ikke hadde frivillig eksamen. (RT335242)
 • Rettet en feil som gjorde at det ikke var mulig å fullføre søknader for søkere som hadde lagt til veldig mange dokumenter (EVU3-814)
 • Rettet feil som gjorde at varsel om ikke-fullført søknad ble vist fram på Min side selv om søknadsfristen var gått ut (EVU3-862)
 • Rettet feil som gjorde at det var mulig å fullføre en søknad uten å besvare obligatoriske ja- og nei-spørsmål (EVU3-857)
 • Søknadsoversikten: Rettet feil som gjorde at det ikke var mulig å åpne en ikke-fullført søknad med knappen Se søknad når søknadsfristen var gått ut. (EVU3-834)

25. februar 2019

 • Kontaktinfo: Rettet feil som gjorde at kontrollen på om postnummer var oppgitt, ble for streng (krevde postnummer selv om land ikke var valgt).(EVU3-853)

22. februar 2019

 • Påmelding: Dersom eksamen er frivillig, og søker har takket nei til eksamen, blir dokumentasjonssteget utilgjengelg (EVU3-472)
 • Kontaktinformasjon: Postnummer er nå obligatorisk i norske adresser (EVU3-790)
 • Kontaktinformasjon: Det er ikke lenger mulig å oppgi norske telefonnumre med mindre enn 8 siffer.

21. februar 2019

 • Påmeldingssekvensen: Kursnavnet vises nå med mindre skrift på små skjermer, slik at det ser penere ut for lange kursnavn (EVU3-791)
 • Profil: Forbedret kodingen av redigeringsknapper, slik at de blir lettere å forstå for skjermleser-brukere (EVU3-789)
 • Logg på som deltaker (for saksbehandlere): Det blir nå sjekket om oppgitt deltakernummer eksisterer i databasen (EVU3-612)
 • Statusen "Mangler dokumenter" returneres ikke lenger for kurs som ikke har opptakskrav (EVU3-492)

20. februar 2019

 • Forbedret kodingen av svar på tilbud-popup for å gi bedre støtte til skjermlesere (EVU3-798)
 • Påmeldingssekvensen - Dokumentasjon: Rettet feil som gjorde at Vis flere-knappen i noen tilfeller var synlig, selv om det ikke fantes flere dokumenter å vise (EVU3-800)
 • Forenklet animasjoner som vises ved opplasting av flere dokumenter samtidig (EVU3-812)
 • Påmeldingssekvensen: Rettet feil som gjorde at HTML-kode som var lagt inn i planinfotekster, ble eksponert i se gjennom-steget (EVU3-801)

19. februar 2019

 • Påmeldingssekvensen: Forbedret animasjon som vises når søknaden fullføres (EVU3-825)
 • Forbedret skjemaer forskjellige steder i applikasjonen med tanke på universell utforming (EVU3-795, EVU3-796, EVU3-797)
 • Rettet et par skrivefeil (EVU3-829)
 • Pålogging: Fjernet en usynlig del av klikkflaten til påloggingsboksen (EVU3-794)
 • Påmeldingssekvensen: Forbedret kontrasten på legg til-knapper og markering av valgfrie spørsmål (EVU3-810, EVU3-811)
 • Rettet feil som gjorden at opptaket ville stengt en dag for tidlig (EVU3-752)
 • Profil: Når en bruker angir en norsk adresse, blir landfeltet nå satt blankt i FS (tidligere ble det utfylt med "Norge") (EVU3-799)
 • Påmelding: Kvitteringse-post kan nå inneholde navn på søker, navn på kurset og URL til kurset (EVU3-396)

14. februar 2019

 • Påmeldingssekvensen: For kurs som har minst ett emne knyttet til seg i etterutdanningskurs samlebilde, og der feltet automatisk meld vurd. er satt til N, får brukeren nå spørsmål om hun skal gå opp til eksamen (EVU3-367, EVU3-366)
 • Søkeren får nå e-postkvittering når en søknad fullføres (EVU3-271)
 • Rettet feil som gjorde at dokumenter med komma i filnavnet ikke kunne lastes ned (EVU3-674)
 • Rettet feil som gjorde at docx-filer ble korrupte når de ble lastet ned fra WS-en (EVU3-662)

13. februar 2019

 • Påmeldingssekvensen: Lagt på rullegardin dersom listen med dokumenter er veldig lang (EVU3-813)
 • Dokumentopplasting: Forbedret visningen dersom mange dokumenter blir lastet opp samtidig (EVU3-736)
 • Profil: Endret teksten som vises dersom oppgitt e-postadresse ikke er gyldig, slik at det blir tydeligere for brukeren hvordan feilen skal rettes (EVU3-765)
 • Søknadsoversikten: Gjort klikkflaten for handlingsknappene større, slik at de blir lettere å treffe (EVU3-780)
 • Planinfo: Lagt på begrensninger på hva som aksepteres av HTML-kode (EVU3-787). Se brukerdokumentasjonen for mer informasjon om hvilke HTML-elementer som er tillatt. 
 • Planinfo: Satt maksbredde på teksten for å øke lesbarheten, og lagt på skillelinje mellom planinfoelementene (EVU3-782)
 • Se gjennom-steget i påmeldingssekvensen: Satt maksbredde på tekster for å øke lesbarheten (EVU3-785)
 • Påmeldingssekvensen: Blyantikonet på redigerbare steg er byttet ut med ett som ser penere ut hvis siden forstørres (EVU3-784)

12. februar 2019

 • Planinfo: Inaktive planinfotekster blir filtrert bort, slik at det bare er tekster som har en gyldighetsperiode som omfatter dagens dato, som benyttes (EVU3-744)

11. februar 2019

 • Lagt på en sletteknapp som vises ved redigering av telefonnumre, for å gjøre det enklere for brukeren å slette et telefonnummer (EVU3-720)

 • Endret sorteringsrekkefølgen på dokumenter. De sorteres nå synkende på mottatt dato. I påmeldingssekvensen blir fortsatt avkryssede dokumenter liggende øvrst. (EVU3-783)

8. februar 2019

 • Søknadssiden: Det er nå mulig å åpne alle søknader fra søknadssiden, også de som ikke kan redigeres lenger (søknader med tilbud eller avslag, samt søknader som er trukket). Dette for at søkeren skal ha tilgang til søknaden også etter at den er ferdig saksbehandlet. (EVU3-779)
 • Fikset slik at dokumentoversikten bare viser dokumenter som institusjonen har mottatt fra søkeren (tidligere vistes også dokumenter søkeren hadde mottatt fra institusjonene) (EVU3-775)
 • Påmeldingssekvensen: Endret slik at dokumentlisten bare viser de 5 første dokumentene når den åpnes. Brukeren må be om å få se flere dokumenter hvis han ønsker det. (EVU3-549)
 • Kontaktinformasjon: Hvis brukeren taster inn et telefonnummer som ikke er gyldig, får han nå mer spesifikk beskjed om hva som er galt (f.eks. dersom nummeret inneholder bokstaver, eller dersom det er for langt) (EVU3-771)

7. februar 2019

 • Rettet en feil som gjorde at det ikke var mulig å gå videre hvis lagring av svar på et fritekstspørsmål feilet, selv om spørsmålet ikke var obligatorisk.(EVU3-772)
 • Fjernet et overflødig kryss ved siden av lenken til informasjon om informasjonskapsler i footeren (EVU3-593)
 • Dokumentopplasting: Forbedret visningen av GSK-vedtak på mobilskjermer (EVU3-767)
 • Ved oppretting av bruker, vises nå navnet til brukeren i toppmenyen dersom brukeren eksisterer som person i databasen (tidligere vistes det først etter innlogging) (EVU3-725)

6. februar 2019

 • Rettet feil som gjorde at applikasjonen krasjet hvis nettleseren var satt opp til ikke å akseptere cookies/lokal lagring. Nå viser den i stedet en feilmelding der bruker blir bedt om å aktivere cookies i nettleseren for å bruke applikasjonen. (EVU3-754)
 • Rettet feil som gjorde at lokalt lagrede data ikke ble slettet når innloggingen timet ut (de ble slettet når brukeren logget ut manuelt) (EVU3-756)

 • Lagt til en forklarende tekst i dokumentopplasting (EVU3-757)

 • Lagt til forklarende tekst på innloggingssida (EVU3-792)

 • Norsk landkode blir nå forhåndsvalgt når brukeren skal legge inn et telefonnummer (EVU3-762)

 • Økt kontrast på placeholder-teksten som vises i flervalgsmenyer hvis ingenting er valgt, slik at den oppfyller kravene til universell utforming (EVU3-758)

 • Lagt til flerspråklighet på teksten som vises dersom brukeren ikke fikk noe treff på søk i en flervalgsboks (EVU3-759)

 • Justerte visningen av toppmenyene i mobilvisning, slik at det ble litt mer plass til teksten som vises (EVU3-760)

31. januar 2019

Første versjon i produksjon. Vesentlige endringer i forhold til den gamle applikasjonen omfatter blant annet:

 • Applikasjonen er bygd på nytt med nytt design og ny teknisk plattform
 • Innlogging med Feide og ID-porten
 • Forbedret dokumentopplasting og dokumenthåndtering i FS-klienten
 • Ny løsning for kursspørsmål (erstatter spørreskjema)
 • For detaljer, se leveranseplanen.

Endringer i API

12. april 2019

 • DELETE /deltaker/{deltakernr}/dokumenter/: Lagt ut databaseendring for å rette feil som førte til at sletting av dokumenter ikke fungerte.

21. mars 2019

 • GET /apptekster/: Linjeskift i apptekster blir nå omkodet til HTML (EVU3-932)
 • GET /kurs/ leverer ikke lenger original infotekst, da den inneholdt komplette HTML-dokumenter, som ikke ga mening for nettlesere (EVU3-919)

13. mars 2019

 • GET /opprett/ leverer nå mobilnummer dersom det finnes i FS (EVU3-928)
 • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader: Det er nå mulig å registrere en fallback-adresse for avsender-epost, som vil brukes av kvitteringseposten dersom e-postadresse ikke er angitt på kurset. Dersom ingen av adressene er angitt, vil ikkesvar@fellesstudentsystem.no benyttes. (EVU3-402)
 • GET /deltaker/{deltakernr}/soknader/ leverer nå informasjon om hvorvidt søkeren skal ta eksamen. (EVU3-815)
 • GET /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursref} leverer nå individuelle svarfrister (EVU3-777)
 • GET /apptekster/ er nå tilgjengelig uten token, og det er mulig å hente ut alle tekster for en applikasjon
 • GET /appmodulegenskaper/ er nå tilgjengelig uten token, og det er mulig å hente ut alle egenskaper for en modul (EVU3-849)
 • GET /kurs/ leverer nå informasjon som er nødvendig for å lage kursoversikten i EVUweb (EVU3-66)

8. mars 2019

 • GET telefonlandnr er nå tilgjengelig uten EVUapi-token (EVU3-897)

4. mars 2019

 • DELETE dokumenter: Ny metode for å slette et dokument fra en brukeres dokumenterarkiv (EVU3-196)
 • GET planinfo: Rettet feil med escaping av anførselstegn i planinfotekstene, oversetter linjeskift til br-elementer (EVU3-805, EVU3-675)

21. februar 2019

 • GET apptekster: Laget nytt endepunkt for å hente apptekster definert av institusjonen. Dette skal brukes til å vise fram kontaktinformasjon i footer og lenke til institusjonens personvernerklæring. (EVU3-253)

 • POST dokumenter: Det er ikke lenger mulig å knytte et dokument til en søknad etter ettersendingsfristen (EVU3-545)

 • POST sporsmal: Det er ikke lenger mulig å svare på spørsmål etter søknadsfristen (EVU3-626)

 • POST soknader: Det er ikke lenger mulig å trekke en søknad etter trekkfristens utløp (EVU3-324)

 • WS: GET soknader: Statusen "Mangler dokumenter" returneres ikke lenger for kurs som ikke har opptakskrav (EVU3-492)

19. februar 2019

 • GET kurs og GET soknader: Rettet feil som gjorden at opptaket ville stengt en dag for tidlig (EVU3-752)
 • GET dokumenter: Tjenesten returnerer nå dato sendt for utsendte dokumenter (EVU3-802)
 • POST deltaker - adresser: Landnummer 0 eller null fører nå til at landnavn blir blanket ut i databasen (EVU3-799)
 • POST soknader: Kvitteringse-post kan nå inneholde navn på søker, navn på kurset og URL til kurset (EVU3-396)
 • GET deltaker: Returnerer nå 404 hvis deltaker ikke finnes (EVU3-788)

14. februar 2019

 • GET dokumenter: Rettet feil som gjorde at docx-filer ble korrupte når de ble lastet ned fra WS-en (EVU3-662)
 • POST soknad: Sender nå ut e-postkvittering når en søknad fullføres (EVU3-271)
 • GET deltaker: Tjenesten returnerer nå status 404 dersom etterspurt deltaker ikke finnes i databasen (EVU3-788)
 • GET dokumenter: Rettet feil som gjorde at dokumenter med komma i filnavnet ikke kunne lastes ned (EVU3-674)
 • GET pamelding: Eksamen er nå et eget steg (EVU3-366)

12. februar 2019

 • GET planinfo: Inaktive planinfotekster blir filtrert bort, slik at det bare er tekster som har en gyldighetsperiode som omfatter dagens dato, som benyttes (EVU3-744)

4. februar 2019

 • GET dokumenter: Lagt til parameter for å skille på inn- og utgående dokumenter (EVU3-726)

31. januar 2019

 • Første versjon i produksjon
Publisert 4. feb. 2019 12:38 - Sist endret 12. apr. 2019 14:19