Endringer i EVUweb3

Mindre endringer blir normalt lagt i produksjon mellom kl 09:00 og 10:00 på virkedager. Større endringer blir normalt lagt ut til test i en periode, og FS-kontaktene vil bli varslet om at det er behov for testing.

Endringer i webapplikasjonen

22. februar 2019

 

22. februar 2019

 • Påmelding: Dersom eksamen er frivillig, og søker har takket nei til eksamen, blir dokumentasjonssteget utilgjengelg (EVU3-472)
 • Kontaktinformasjon: Postnummer er nå obligatorisk i norske adresser (EVU3-790)
 • Kontaktinformasjon: Det er ikke lenger mulig å oppgi norske telefonnumre med mindre enn 8 siffer.

21. februar 2019

 • Påmeldingssekvensen: Kursnavnet vises nå med mindre skrift på små skjermer, slik at det ser penere ut for lange kursnavn (EVU3-791)
 • Profil: Forbedret kodingen av redigeringsknapper, slik at de blir lettere å forstå for skjermleser-brukere (EVU3-789)
 • Logg på som deltaker (for saksbehandlere): Det blir nå sjekket om oppgitt deltakernummer eksisterer i databasen (EVU3-612)
 • Statusen "Mangler dokumenter" returneres ikke lenger for kurs som ikke har opptakskrav (EVU3-492)

20. februar 2019

 • Forbedret kodingen av svar på tilbud-popup for å gi bedre støtte til skjermlesere (EVU3-798)
 • Påmeldingssekvensen - Dokumentasjon: Rettet feil som gjorde at Vis flere-knappen i noen tilfeller var synlig, selv om det ikke fantes flere dokumenter å vise (EVU3-800)
 • Forenklet animasjoner som vises ved opplasting av flere dokumenter samtidig (EVU3-812)
 • Påmeldingssekvensen: Rettet feil som gjorde at HTML-kode som var lagt inn i planinfotekster, ble eksponert i se gjennom-steget (EVU3-801)

19. februar 2019

 • Påmeldingssekvensen: Forbedret animasjon som vises når søknaden fullføres (EVU3-825)
 • Forbedret skjemaer forskjellige steder i applikasjonen med tanke på universell utforming (EVU3-795, EVU3-796, EVU3-797)
 • Rettet et par skrivefeil (EVU3-829)
 • Pålogging: Fjernet en usynlig del av klikkflaten til påloggingsboksen (EVU3-794)
 • Påmeldingssekvensen: Forbedret kontrasten på legg til-knapper og markering av valgfrie spørsmål (EVU3-810, EVU3-811)
 • Rettet feil som gjorden at opptaket ville stengt en dag for tidlig (EVU3-752)
 • Profil: Når en bruker angir en norsk adresse, blir landfeltet nå satt blankt i FS (tidligere ble det utfylt med "Norge") (EVU3-799)
 • Påmelding: Kvitteringse-post kan nå inneholde navn på søker, navn på kurset og URL til kurset (EVU3-396)

14. februar 2019

 • Påmeldingssekvensen: For kurs som har minst ett emne knyttet til seg i etterutdanningskurs samlebilde, og der feltet automatisk meld vurd. er satt til N, får brukeren nå spørsmål om hun skal gå opp til eksamen (EVU3-367, EVU3-366)
 • Søkeren får nå e-postkvittering når en søknad fullføres (EVU3-271)
 • Rettet feil som gjorde at dokumenter med komma i filnavnet ikke kunne lastes ned (EVU3-674)
 • Rettet feil som gjorde at docx-filer ble korrupte når de ble lastet ned fra WS-en (EVU3-662)

13. februar 2019

 • Påmeldingssekvensen: Lagt på rullegardin dersom listen med dokumenter er veldig lang (EVU3-813)
 • Dokumentopplasting: Forbedret visningen dersom mange dokumenter blir lastet opp samtidig (EVU3-736)
 • Profil: Endret teksten som vises dersom oppgitt e-postadresse ikke er gyldig, slik at det blir tydeligere for brukeren hvordan feilen skal rettes (EVU3-765)
 • Søknadsoversikten: Gjort klikkflaten for handlingsknappene større, slik at de blir lettere å treffe (EVU3-780)
 • Planinfo: Lagt på begrensninger på hva som aksepteres av HTML-kode (EVU3-787). Se brukerdokumentasjonen for mer informasjon om hvilke HTML-elementer som er tillatt. 
 • Planinfo: Satt maksbredde på teksten for å øke lesbarheten, og lagt på skillelinje mellom planinfoelementene (EVU3-782)
 • Se gjennom-steget i påmeldingssekvensen: Satt maksbredde på tekster for å øke lesbarheten (EVU3-785)
 • Påmeldingssekvensen: Blyantikonet på redigerbare steg er byttet ut med ett som ser penere ut hvis siden forstørres (EVU3-784)

12. februar 2019

 • Planinfo: Inaktive planinfotekster blir filtrert bort, slik at det bare er tekster som har en gyldighetsperiode som omfatter dagens dato, som benyttes (EVU3-744)

11. februar 2019

 • Lagt på en sletteknapp som vises ved redigering av telefonnumre, for å gjøre det enklere for brukeren å slette et telefonnummer (EVU3-720)

 • Endret sorteringsrekkefølgen på dokumenter. De sorteres nå synkende på mottatt dato. I påmeldingssekvensen blir fortsatt avkryssede dokumenter liggende øvrst. (EVU3-783)

8. februar 2019

 • Søknadssiden: Det er nå mulig å åpne alle søknader fra søknadssiden, også de som ikke kan redigeres lenger (søknader med tilbud eller avslag, samt søknader som er trukket). Dette for at søkeren skal ha tilgang til søknaden også etter at den er ferdig saksbehandlet. (EVU3-779)
 • Fikset slik at dokumentoversikten bare viser dokumenter som institusjonen har mottatt fra søkeren (tidligere vistes også dokumenter søkeren hadde mottatt fra institusjonene) (EVU3-775)
 • Påmeldingssekvensen: Endret slik at dokumentlisten bare viser de 5 første dokumentene når den åpnes. Brukeren må be om å få se flere dokumenter hvis han ønsker det. (EVU3-549)
 • Kontaktinformasjon: Hvis brukeren taster inn et telefonnummer som ikke er gyldig, får han nå mer spesifikk beskjed om hva som er galt (f.eks. dersom nummeret inneholder bokstaver, eller dersom det er for langt) (EVU3-771)

7. februar 2019

 • Rettet en feil som gjorde at det ikke var mulig å gå videre hvis lagring av svar på et fritekstspørsmål feilet, selv om spørsmålet ikke var obligatorisk.(EVU3-772)
 • Fjernet et overflødig kryss ved siden av lenken til informasjon om informasjonskapsler i footeren (EVU3-593)
 • Dokumentopplasting: Forbedret visningen av GSK-vedtak på mobilskjermer (EVU3-767)
 • Ved oppretting av bruker, vises nå navnet til brukeren i toppmenyen dersom brukeren eksisterer som person i databasen (tidligere vistes det først etter innlogging) (EVU3-725)

6. februar 2019

 • Rettet feil som gjorde at applikasjonen krasjet hvis nettleseren var satt opp til ikke å akseptere cookies/lokal lagring. Nå viser den i stedet en feilmelding der bruker blir bedt om å aktivere cookies i nettleseren for å bruke applikasjonen. (EVU3-754)
 • Rettet feil som gjorde at lokalt lagrede data ikke ble slettet når innloggingen timet ut (de ble slettet når brukeren logget ut manuelt) (EVU3-756)

 • Lagt til en forklarende tekst i dokumentopplasting (EVU3-757)

 • Lagt til forklarende tekst på innloggingssida (EVU3-792)

 • Norsk landkode blir nå forhåndsvalgt når brukeren skal legge inn et telefonnummer (EVU3-762)

 • Økt kontrast på placeholder-teksten som vises i flervalgsmenyer hvis ingenting er valgt, slik at den oppfyller kravene til universell utforming (EVU3-758)

 • Lagt til flerspråklighet på teksten som vises dersom brukeren ikke fikk noe treff på søk i en flervalgsboks (EVU3-759)

 • Justerte visningen av toppmenyene i mobilvisning, slik at det ble litt mer plass til teksten som vises (EVU3-760)

31. januar 2019

Første versjon i produksjon. Vesentlige endringer i forhold til den gamle applikasjonen omfatter blant annet:

 • Applikasjonen er bygd på nytt med nytt design og ny teknisk plattform
 • Innlogging med Feide og ID-porten
 • Forbedret dokumentopplasting og dokumenthåndtering i FS-klienten
 • Ny løsning for kursspørsmål (erstatter spørreskjema)
 • For detaljer, se leveranseplanen.

Endringer i API

21. februar 2019

 • GET apptekster: Laget nytt endepunkt for å hente apptekster definert av institusjonen. Dette skal brukes til å vise fram kontaktinformasjon i footer og lenke til institusjonens personvernerklæring. (EVU3-253)

 • POST dokumenter: Det er ikke lenger mulig å knytte et dokument til en søknad etter ettersendingsfristen (EVU3-545)

 • POST sporsmal: Det er ikke lenger mulig å svare på spørsmål etter søknadsfristen (EVU3-626)

 • POST soknader: Det er ikke lenger mulig å trekke en søknad etter trekkfristens utløp (EVU3-324)

 • WS: GET soknader: Statusen "Mangler dokumenter" returneres ikke lenger for kurs som ikke har opptakskrav (EVU3-492)

19. februar 2019

 • GET kurs og GET soknader: Rettet feil som gjorden at opptaket ville stengt en dag for tidlig (EVU3-752)
 • GET dokumenter: Tjenesten returnerer nå dato sendt for utsendte dokumenter (EVU3-802)
 • POST deltaker - adresser: Landnummer 0 eller null fører nå til at landnavn blir blanket ut i databasen (EVU3-799)
 • POST soknader: Kvitteringse-post kan nå inneholde navn på søker, navn på kurset og URL til kurset (EVU3-396)
 • GET deltaker: Returnerer nå 404 hvis deltaker ikke finnes (EVU3-788)

14. februar 2019

 • GET dokumenter: Rettet feil som gjorde at docx-filer ble korrupte når de ble lastet ned fra WS-en (EVU3-662)
 • POST soknad: Sender nå ut e-postkvittering når en søknad fullføres (EVU3-271)
 • GET deltaker: Tjenesten returnerer nå status 404 dersom etterspurt deltaker ikke finnes i databasen (EVU3-788)
 • GET dokumenter: Rettet feil som gjorde at dokumenter med komma i filnavnet ikke kunne lastes ned (EVU3-674)
 • GET pamelding: Eksamen er nå et eget steg (EVU3-366)

12. februar 2019

 • GET planinfo: Inaktive planinfotekster blir filtrert bort, slik at det bare er tekster som har en gyldighetsperiode som omfatter dagens dato, som benyttes (EVU3-744)

4. februar 2019

 • GET dokumenter: Lagt til parameter for å skille på inn- og utgående dokumenter (EVU3-726)

31. januar 2019

 • Første versjon i produksjon
Publisert 4. feb. 2019 12:38 - Sist endret 23. feb. 2019 08:49