Prosjekt: EVUweb 3

Dette er hjemmesiden til EVUweb 3-prosjektet. Her vil du finne leveranseplaner, fremdriftsrapporter, testplaner og oversikt over kjente feil for EVUweb 3 og EVUweb 3-prosjektet.

Pilot

Fra ca. 1. februar 2019 vil det være mulig å kjøre pilotprosjekter for innføring av EVUweb 3. Institusjoner som er interessert i å bli med i piloten kan ta kontakt med FS-support. Unit har utarbeidet en veileder til pilotinstitusjonene:

EVUweb 3 - veiledning til pilotinstitusjonene (PDF)

Testing

Her vil det komme testplaner og annen informasjon om testing av EVUweb 3.

Mer informasjon om testing av EVUweb 3

Brukerdokumentasjon

Brukerdokumentasjonen til EVUweb 3 blir laget underveis i utviklingsprosjektet, og skal til enhver tid være oppdatert med hvordan applikasjonen fungerer akkurat nå. Dokumentasjonen vil være nyttig både for pilotinstitusjonene og for andre institusjoner som er med og tester den nye applikasjonen.

Gå til brukerdokumentasjon for EVUweb 3

Webinar

Fremdrift

Gå til leveranseplan og releaseplan

Siste fremdriftsrapporter

Klikk på overskriften for å lese hele rapporten.

 • Rapport 12. desember 2019 – 23. januar 2020 27. jan. 2020 14:31

  I denne perioden har teamet jobbet med redusert bemanning, blant annet på grunn av ferieavvikling. Det er samtidig besluttet å utvide prosjektperioden ut mars 2020.

  Vi har jobbet videre med å ferdigstille det siste av ny funksjonalitet, samt tekniske oppgaver som må gjøres før applikasjonen kan gå over i ordinær drift.

 • Rapport 30. oktober – 12. desember 2019 13. des. 2019 14:41

  I denne perioden har teamet jobbet med redusert bemanning, noe som vil fortsette resten av prosjektet. Prosjektperioden er forlenget ut februar 2020 for å kompensere for dette. Vi har jobbet videre med å ferdigstille det siste av ny funksjonalitet, samt tekniske oppgaver som må gjøres før applikasjonen kan gå over i ordinær drift.

 • Rapport 15–30. oktober 2019 6. nov. 2019 14:26

  I denne perioden har teamet jobbet med å få på plass det siste av ny funksjonalitet i EVUweb, blant annet foretaksgodkjenning, registrering av arbeidserfaring og ny påloggingsløsning. Vi forventer at det meste av funksjonaliteten vil være på plass i løpet av november. I tillegg er det gjort en rekke større og mindre forbedringer mange steder i applikasjonen.

 • Rapport 19. september-15. oktober 2019 18. okt. 2019 12:07

  I denne perioden har teamet jobbet med forbedringer til versjonen som har ligget til test, basert på tilbakemeldinger fra institusjonene. I tillegg har vi jobbet med ny funksjonalitet for foretaksgodkjenning, som ikke er ferdig ennå.

 • Rapport 5-19. september 2019 20. sep. 2019 12:08

  I denne perioden har teamet jobbet med å ferdigstille versjonen som ble lagt til test i forrige periode. Vi har lagt ut 5 oppdateringer til denne versjonen, og har blant annet jobbet med å ferdigstille integrasjonen med Kontakt- og reservasjonsregisteret. Vi har også laget en egen side for Mine kurs (aktive og tidligere avlagte kurs), i tillegg til at vi har rettet feil basert på tilbakemeldinger fra institusjonene.

 • Rapport 8. august til 5. september 2019 6. sep. 2019 11:46

  I denne perioden har teamet jobbet med å ferdigstille en versjon for release etter sommeren, og har lagt en versjon i test, som institusjonene kan teste nå. Vi holder nå på å fullføre arbeidet med koblingen mot kontakt- og reservasjonsregisteret. Når det er på plass, vil vi legge den nye versjonen i produksjon.

 • Rapport 20. juni - 8. august 2019 16. aug. 2019 12:29

  I denne perioden har teamet jobbet med funksjonalitet som skal med i første fullversjon av EVUweb 3, i tillegg til at mye ny funksjonalitet er påbegynt. Det er også nå laget skisser for mesteparten av den resterende funksjonaliteten.

 • Rapport 6–20. juni 2019 24. juni 2019 09:02

  I denne perioden har det vært jobbet mye med utredning av ny funksjonalitet, blant annet foretaksgodkjenning og fakturagenerering. I tillegg er det laget nye skisser til samtykker, automatisk stenging og automatisk venteliste.

 • Rapport 23. mai - 6. juni 2019 7. juni 2019 13:44

  Mye av tiden denne perioden har gått med til feilrettinger og mindre forbedringer. I tillegg har vi gjort ferdig saksbehandlerinnloggingen, som er et viktig skritt på veien mot første fullversjon. Vi har også jobbet med å hente ut data til ny funksjonalitet knyttet til fakturaadresse. I tillegg jobber vi videre med kartlegging av behov knyttet til funksjonaliteten for foretaksregistrering i EVUweb 2.

 • Rapport 9-23. mai 2019 24. mai 2019 12:45

  I denne perioden har vi jobbet mest med å ferdigstille kurskatalogen og kurssiden, samt saksbehandlerinnloggingen. Det gjenstår fortsatt litt som må gjøres, så vi vil fortsette å jobbe med disse tingene i neste 14 dagers-periode. I tillegg har vi jobbet videre med epostkvitteringer.

Mer ...
Publisert 23. nov. 2018 11:01 - Sist endret 13. jan. 2020 10:46