Prosjekt: EVUweb 3

Dette er hjemmesiden til EVUweb 3-prosjektet. Her vil du finne leveranseplaner, fremdriftsrapporter, testplaner og oversikt over kjente feil for EVUweb 3 og EVUweb 3-prosjektet.

Pilot

Fra ca. 1. februar 2019 vil det være mulig å kjøre pilotprosjekter for innføring av EVUweb 3. Institusjoner som er interessert i å bli med i piloten kan ta kontakt med FS-support. Unit har utarbeidet en veileder til pilotinstitusjonene:

EVUweb 3 - veiledning til pilotinstitusjonene (PDF)

Testing

Her vil det komme testplaner og annen informasjon om testing av EVUweb 3.

Mer informasjon om testing av EVUweb 3

Brukerdokumentasjon

Brukerdokumentasjonen til EVUweb 3 blir laget underveis i utviklingsprosjektet, og skal til enhver tid være oppdatert med hvordan applikasjonen fungerer akkurat nå. Dokumentasjonen vil være nyttig både for pilotinstitusjonene og for andre institusjoner som er med og tester den nye applikasjonen.

Gå til brukerdokumentasjon for EVUweb 3

Fremdrift

Gå til leveranseplan og releaseplan

Siste fremdriftsrapporter

Klikk på overskriften for å lese hele rapporten.

 • Rapport 25. april - 9. mai 2019 10. mai 2019 13:51

  I denne perioden har vi fortsatt å jobbe med det som foregår "under panseret" i applikasjonen. I tillegg har vi jobbet med feilretting og forbedringer basert på tilbakemeldinger fra pilotinstitusjonene, e-postkvitteringer, og datauthenting til kursoversikten og kurssiden. Ekspertgruppa for etterutdanning har hatt møte og diskutert flere konkrete problemstillinger.

 • Rapport 28. mars - 25. april 2019 26. apr. 2019 15:22

  I denne perioden har vi jobbet mye med det som foregår "under panseret" i applikasjonen. Her har vi blant annet ryddet opp i den tekniske feilhåndteringen. I tillegg har vi jobbet videre med sletting av dokumenter og kvitteringse-post, samt gjort feilrettinger og forbedringer basert på tilbakemeldinger fra pilotinstitusjonene.

 • Rapport 14-28. mars 2019 29. mars 2019 08:43

  I denne perioden har vi jobbet med kursoversikt og kursside som skal være tilgjengelig uten pålogging, i tillegg til forbedringer og feilrettinger på eksisterende funksjonalitet.

 • Rapport 28. februar-14. mars 2019 18. mars 2019 14:21

  I denne perioden har vi jobbet med forbedringer i forbindelse med brukertestingen som ble gjennomført i forrige periode. I tillegg har vi jobbet med en tidlig versjon av forsiden og kurssiden, som er tilgjengelig for ekspertgruppa for testing.

 • Rapport 14-28. februar 2019 18. mars 2019 08:55

  I denne perioden har vi jobbet med forbedringer og feilrettinger knyttet til eksisterende funksjonalitet. I tillegg har vi gjennomført brukertesting og fått mange gode tilbakemeldinger på brukervennligheten til applikasjonen.

 • Rapport 31. januar - 14. februar 2019 15. feb. 2019 13:24

  I denne perioden har vi jobbet med forbedringer av eksisterende funksjonalitet, særlig planinfo. I tillegg har vi fått på plass mulighet for brukeren å ta stilling til om hun vil ta eksamen (dersom eksamen er frivillig), og en første versjon av epostkvittering ved registrert søknad. Vi har også jobbet med spesifikasjon og skissering av fremtidig funksjonalitet.

 • Rapport 17–31. januar 2019 4. feb. 2019 10:14

  I denne perioden har vi jobbet med forbedringer av eksisterende funksjonalitet, blant annet er det gjort mange forbedringer på planinfo-funksjonaliteten. I tillegg har vi fått på plass første versjon av e-postkvittering og mulighet for søkere til å ta stilling til hvorvidt de skal gå opp til eksamen.

 • Rapport 3-17. januar 2019 18. jan. 2019 11:08

  I denne perioden har vi jobbet med endringer som er nødvendige for å kunne produksjonssette en første versjon av applikasjonen. Vi har også gjort noen forbedringer for å tilfredsstille krav til universell utforming av applikasjonen.

 • Rapport 11. desember 2018 - 3. januar 2019 7. jan. 2019 09:37

  I denne perioden har vi jobbet med endringer som er nødvendige for å kunne produksjonssette en første versjon av applikasjonen.

 • Rapport 22. november - 11. desember 2018 12. des. 2018 17:49

  I denne perioden har vi jobbet med å få på plass resten av funksjonaliteten i applikasjonen, for å gjøre den klar for pilotering fra 1. februar. Det er fortsatt en del som gjenstår, og vi vil jobbe videre med dette fram mot jul.

Mer ...
Publisert 23. nov. 2018 11:01 - Sist endret 1. mars 2019 10:05