EVUweb: endringer i versjon av 29.04.2021

Under finner du informasjon om de endringer som er lagt ut i EVUweb versjon 29.04.2021.

Feilrettinger:

Følgende feil er nå rettet: 

 • EVU3-1949: Gamle, bedriftsinterne kurs som ikke er publisert i EVUweb3 vises for foretaksgodkjenner i applikasjonen. Applikasjonen manglet et sorteringsparameter som gjorde at den ikke viste fram disse gamle kursene. 
   
 • EVU3-1944: Default-verdi for fakturavalg overføres ikke til FS som adressetype faktura: 
  For at «Adressetype faktura» skal bli satt i FS, så må søkeren aktivt velge enten Privat eller Bedrift, og deretter enten hjemadresse etter fakturaadresse i EVUweb-appen. Dette gjøres i steget Betalingsinformasjon i søknadssekvensen. Dersom søkeren ikke foretar seg noe, selv om alternativet «Privat» tilsynelatende ser ut til å være valgt (default-verdi) i applikasjonen, så blir ikke adressetype faktura overført til FS.

  Etter retting vil applikasjonen nå ha som default “Bruk kontaktinfoadresse“ hvis den finnes. Adressene som brukes vil være (1) Hjemmeadresse hvis faktura betales av privat person, (2) Arbeidsadresse hvis faktura betales av bedrift.
   
 • EVU3-1945/FS-823: Det er mulig å snike i køen ved automatisk venteliste:
  Dersom et kurs har automatisk påmelding og automatisk venteliste, var det mulig for søkere å snike til seg en plass på kurset, dersom de som opprinnelig hadde fått plass på kurset sa fra seg plassen selv om det allerede sto andre søkere på venteliste. Feilen som gjorde dette mulig er identifisert og rettet. 
   
 • EVU3-1951: Validering av fødselsdato feiler for andre tidsoner som har GMT- (tidssoner vest for GMT+0).
  Dersom en deltager logget seg inn i EVUweb med sosiale medier og befant seg i en tidssone vest for GMT+0, så fikk vedkommende feilmelding om formatet på fødselsdatoen vedkommende forsøkte å registrere. Dette skyldtes en svakhet i kontrollen av datoen. Dette er nå utbedret. 
   
 • EVU3-1941/EVU3-1946: Navn på person kan oppdatert i noen tilfeller når det ikke burde være mulig
  Grunnet en svakhet i EVUweb ved opprettelse av bruker kunne i noen tilfeller navn på en person oppdateres i FS uten at det burde være mulig. Det gjelder følgende case: Brukeren finnes i persontabellen i FS, navn er ikke fra Folkeregistret, brukeren logger inn med Feide. Tidligere kunne disse oppdatere navnet sitt ved oppretting av ny bruker, noe som ikke er tillatt noen andre steder i FS. Denne muligheten er nå sperret. 


 

Publisert 29. apr. 2021 15:29 - Sist endret 29. apr. 2021 15:31