Endringer i EVUWeb versjon 1.3

NEDLASTING FELLESKODER

Følgende ny funksjonalitet og rettelse er gjort, både på bakgrunn av tilbakemeldinger fra institusjonene og generell utvikling i prosessen. I hovedsak er det få funksjonelle endringer fra forrige versjon.

Generelt

HTML-koding virker for  EVU_EVUFORKLARING og EVU_NYBRUKERFEIL. (RT-924369)

Ved engelsk språkvalg skal nå situasjonsbetingete tekster komme på engelsk (RT-1101589)

Ved registrering av søknad med personnummer sjekkes det nå mot SO om søker er registrert med GSK. Infomasjonen kommer fram på personinfosiden.

Feil i spørreskjema i tilfeller hvor spørreskjema inneholdt flere delskjema er rettet.

Ved registrering i evuweb av kursdeltaker med kun fødselsdato, kommer nå fødselsdato i feltet fødselsdato i bildet Deltaker i FS-klienten. 

Foretaksregistering

Foretaksregistrator får nå generert nytt passord når han/hun trykker på knappen "Få tilsendt passord på mail". Ved registrering av foretaksregistrator må det derfor registreres e-mail adresse. Det er da tilstrekkelig å oppgi brukernavn til foretaksregistrator.

Foretaksregistrator kan nå skrive ut liste over påmeldte ved foertaket med personinfo, tilbudsstatus,  svarstatus, eksamen. (RT-742141)

Foretaksregistrator kan nå endre personopplysninger på deltakere registrert på foretaket.

Ved endring av søknad sendes det ikke lenger mail til deltaker. (RT-941192)

Orinær søker

Ved registrering av ny bruker med engelsk språkvalg, sendes e-mail med påloggingsinformasjon på engelsk. (RT-1101589)

Dersom en søker velger noe annet enn Norge som hjemland vil utenlandsk adresseformat komme opp.

Emneord: etterutdanning
Publisert 7. feb. 2013 08:05 - Sist endret 27. mai 2014 13:32