Endringer i EVUWeb versjon 1.0.1

 

NEDLASTING FELLESKODER

Det er viktig at rutinen 'FS002.001 Nedlasting av felleskoder' i FSsystem-klienten kjøres da det ofte gjøres endringer i tekstkoder i forbindelse med oppdateringer.

Følgende ny funksjonalitet og rettelse er gjort, både på bakgrunn av tilbakemeldinger fra institusjonene og generell utvikling i prosessen. I hovedsak er det få funksjonelle endringer fra forrige versjon.

Generelt

  • Det er lagt inn funksjonalitet for å sperre EVU-web ved oppdateringer. Gir da melding om 'Tjenesten er midlertidig ute av drift pga oppgradering.'
  • Fødsels og personnummer vises ikke lenger på personinfo siden. Dette er av sikkerhetshensyn og er tilsvarende som for studenteweb og søknadsweb.
  • Forrnavn og etternavn er slått sammen til en rad på personinfosiden.
  • Ved registrering av fødsels og personnummer er det ikke lenger mulig å registrere mer enn seks siffer i fødselsnummerfeltet og 5 siffer i personnummerfeltet
  • Det er nå mulig å registrere HTML i tekstkoden EVU_NYBRUKERFEIL.
  • Link fra ekstern side fungerer igjen (RT-939117)

Foretaksregistering

  • Dersom søknaden registreres av foretak, sendes det ikke ut mail til søker. (RT-941192)
Orinær søker
  • Dersom en søker finnes i FS fra tidligere vil søker få tilsendt passord til e-postadressen som er registrert, og kan benytte dette for å få registrert sin søknad. Søker blir opprettet som deltaker i deltakertabellen når det blir sendt ut passord. Dersom det er avvik mellom e-postadresse og fødselsnummer vil fortsatt søker bli bedt om å kontakte lærestedet (RT-923849)
  • Dersom søker finnes i persontabellen fra tidligere og forsøker å registrere seg via Registrer ny bruker, sendes det nå ut ut passord som søker kan benytte for å logge inn. Tidligere måtte disse kontakte administrasjonen. (RT-923849)

Endringer

Det er lagt inn tekster for nynorsk og engelsk i EVUweb. Det er derfor viktig at rutinen 'FS002.001 Nedlasting av felleskoder' i FSsystem-klienten kjøres.

Følgende ny funksjonalitet og rettelse er gjort:

Rettelse i spørreskjema som medførte at applikasjonen feilet dersom det ikke ble lagt inn tekst i et fritekstfelt. Dersom det kunn er fritekstsvar skal det ikke lenger komme en valgknapp for dette.

Publisert 31. okt. 2012 14:10 - Sist endret 31. okt. 2012 14:21