EVUweb: endringer i versjon av 06.04.2021

Under finner du informasjon om de endringer som er lagt ut i EVUweb versjon 06.04.2021.

Feilrettinger:

Følgende feil er nå rettet: 

  • EVU-1942 Feilaktig oppdatering av navn med bindestrek
    Dersom en ny deltager som ikke ligger registrert i institusjonens FS-database logger inn i EVUweb med IDporten, så gjøres det en innhenting av personens navn fra Folkeregistreret. For personer med dobbeltnavn med bindestrek ble navnet etter bindestreken skrevet med liten forbokstav tilbake til FS (Jens-åge, i stedet for Jens-Åge). 
  • EVU-1940: Betalingsinfo: Validering av enkelte org.numre feiler
    En feil i evuapi-et gjorde at enkelte organisasjonsnumre ikke lot seg registrere i EVUweb. 
  • EVU-1939: Når søker trekker søknad, blir ikke e-postkvittering ved trekk sendt ut.
    Utsending av e-postkvittering når en deltager trekker søknaden sin virket ikke. 

 

Publisert 6. apr. 2021 12:29 - Sist endret 6. apr. 2021 12:29