Endringer i EVUWeb versjon 1.0CR9

NEDLASTING FELLESKODER

Det er innført enkelte endringer og nye felleskoder/tekster for EVUweb. Det er derfor viktig at rutinen 'FS002.001 Nedlasting av felleskoder' i FSsystem-klienten kjøres.

Følgende ny funksjonalitet og rettelse er gjort, både på bakgrunn av tilbakemeldinger fra institusjonene og generell utvikling i prosessen. I hovedsak er det få funksjonelle endringer fra forrige versjon.

Generelt
  • Applikajonen er skrevet om i et nytt programeringsspråk (J-Boss) som er det verktøyet som er valg ved USIT for alle web-applikasjonene.
  • Det er foretatt enkelte layout-messige endringer for å gi et mer moderne uttrykk
  • Det er gjort endringer i innloggingsfunksjonen for å møte sikkerhetskrav til web-applikasjoner
  • Utsending av e-post med passord sendes nå umiddelbart og legges ikke i kø
  • Ved å trykke på versjonsnummeret nederst i applikasjonen vil det komme en lenke i kursbeskrivelsen som kan kopieres og benyttes på egne websider for direkte tilgang til kurset i EVUweb.
  • Logo skal nå legges inn i et stilark. Logo sendes USIT som legger det i en mappe og verdien stil.css legges inn i modulkode HOVEDMENY modulegenskapen STILARK
Foretaksregistering
  • Foretaksregistrator kan nå kunne få tilsendt passord på mail i innloggingsbildet
  • Det er kommet et nytt felt i bildet Etterutdanningskurs samlebildet, Forbeholdt foretak. J i dette feltet innebærer at kurset kun blir synlig på EVUweb for foretak som er registrert i underbildet Foretak.
  • Statsborgerskap er blitt obligatorisk
Orinær søker
  • Statsborgerskap er blitt obligatorisk

 

Publisert 12. sep. 2012 12:09 - Sist endret 19. sep. 2012 11:04