Endringer i EVUweb versjon 1.9.7

Versjon med retting av feil som førte til at søkere som både hadde svart på spørreskjema og lastet opp dokument i noen tilfeller ikke ble registrert. I tillegg er det lagt til lenke for personvernerklæring.

Last inn felleskoder nå!

Denne versjonen baserer seg på nye applikasjonstekster. Institusjonen må derfor kjøre rutinen FS002.001 Innlasting av felleskoder i FS System for at alt skal fungere som det skal.

Ny funksjonalitet

Feilrettinger

  • Rettet en feil som gjorde at søknader ikke ble lagret hvis søker (1) svarte på en spørreundersøkelse de tidligere hadde svart på ved påmelding til et annet kurs og deretter (2) lastet opp et dokument. (RT255158)
Publisert 6. juni 2018 12:08 - Sist endret 7. juni 2018 09:47