Endringer i EVUweb versjon 1.9.6

Retting av en feil i versjon 1.9.5 som førte til at kvitteringse-post ikke ble sendt ut.

Feilrettinger

Kvitteringse-post ble ikke sendt ut i versjon 1.9.5. Dette er rettet. RT245109, RT245226

Publisert 9. feb. 2018 16:44 - Sist endret 9. feb. 2018 16:44