Siste versjonsendringer

Versjon med retting av feil som førte til at søkere som både hadde svart på spørreskjema og lastet opp dokument i noen tilfeller ikke ble registrert. I tillegg er det lagt til lenke for personvernerklæring.