EVUweb

EVUweb er en webapplikasjon for påmelding til etter- og videreutdanninger. Applikasjonen har støtte både for påmelding til åpne kurs, og til utdanninger med opptakskrav som krever enkel saksbehandling. Saksbehandlingen gjøres i etterutdanningsmodulen i FS. Applikasjonen har også funksjonalitet for påmelding på vegne av andre (foretaksregistrering), til bruk for eksempel til oppdragskurs, der oppdragsgiver er ansvarlig for å velge ut og melde på kursdeltakere fra sin egen organisasjon.

Historikk

Første versjon av EVUweb kom i produksjon i 2006. I 2010 ble applikasjonen omskrevet til JBoss Seam, og ble satt i produksjon ved de fleste institusjoneen høsten 2011.

Status

EVUweb er fra 1. november 2017 under omskriving. Applikasjonen skal lages på ny teknisk plattform og nytt design (FUN). I forbindelse med nyskrivingen vil funksjonaliteten også gjennomgås og prioriterte saker på ønskelisten vil bli implementert. Utredningsarbeidet startet i 2015, mens selve nyskrivingen begynte i november 2017.

Dokumentasjon av arbeidet med ny EVUWeb finnes på nettsiden til ekspertgruppen for EVU.

Gevinster ved å ta i bruk EVUweb

  • Påmeldinger til etterutdanningskurs blir innhentet direkte til institusjonens FS-base, noe som sparer studieadministrativt ansatte for merarbeid knyttet til manuell registrering av kursdeltakere i FS
  • Automatisk utsendelse av e-poster i forbindelse med kurspåmelding sparer institusjonen for manuelt arbeid i forbindelse med kommunikasjon med søkere i forkant av kursavviklingen
  • Institusjonen får en enklere håndtering av opptak til etter- og videreutdanninger som ikke nødvendigvis følger de samme termin- og opptaksperiodene som ordinære studier ved institusjonen
  • Prosessen for påmelding av en liste med deltakere fra en ekstern samarbeidspartner, for eksempel i forbindelse med betalingskurs, blir forenklet ved at samarbeidspartneren kan gjøre registreringene direkte i institusjonens FS-base

Forventede gevinster for videreutviklingsprosjektet

  • Institusjonene vil få en mer stabil og moderne webapplikasjon med forbedret design
  • Applikasjonen vil få nye og bedre innloggingsløsninger, som vil spare institusjonene for manuelt arbeid med brukerstøtte til søkere som ikke får logget seg på
  • Institusjonene vil få bedre kontroll på antall oppmeldte på kursene, samt bedre håndtering av venteliste
  • Det vil bli laget nye webservicer knyttet til funksjonaliteten i applikasjonen, som vil gi bedre dataflyt til og fra andre systemer institusjonene ønsker å benytte i forbindelse med etter- og videreutdanning.

Versjon i produksjon

Versjon i test

Publisert 13. feb. 2012 13:18 - Sist endret 24. nov. 2019 21:01