EVUweb

EVUweb er en webapplikasjon for påmelding til etter- og videreutdanninger.

Hva er EVUweb?

EVUweb har støtte både for påmelding til åpne kurs, og til utdanninger med opptakskrav som krever enkel saksbehandling. Applikasjonen har også funksjonalitet for påmelding på vegne av andre (foretaksregistrering), til bruk for eksempel til oppdragskurs, der oppdragsgiver er ansvarlig for å velge ut og melde på kursdeltakere fra sin egen organisasjon.

Hva er gevinstene ved å bruke EVUweb?

  • Påmeldinger til etterutdanningskurs blir innhentet direkte til institusjonens FS-base, noe som sparer studieadministrativt ansatte for merarbeid knyttet til manuell registrering av kursdeltakere i FS
  • Automatisk utsendelse av e-poster i forbindelse med kurspåmelding sparer institusjonen for manuelt arbeid i forbindelse med kommunikasjon med søkere i forkant av kursavviklingen
  • Institusjonen får en enklere håndtering av opptak til etter- og videreutdanninger som ikke nødvendigvis følger de samme termin- og opptaksperiodene som ordinære studier ved institusjonen
  • Prosessen for påmelding av en liste med deltakere fra en ekstern samarbeidspartner, for eksempel i forbindelse med betalingskurs, blir forenklet ved at samarbeidspartneren kan gjøre registreringene direkte i institusjonens FS-base

Forventede gevinster for videreutviklingsprosjektet

  • Institusjonene vil få en mer stabil og moderne webapplikasjon med forbedret design
  • Applikasjonen vil få nye og bedre innloggingsløsninger, som vil spare institusjonene for manuelt arbeid med brukerstøtte til søkere som ikke får logget seg på
  • Institusjonene vil få bedre kontroll på antall oppmeldte på kursene, samt bedre håndtering av venteliste
  • Det vil bli laget nye webservicer knyttet til funksjonaliteten i applikasjonen, som vil gi bedre dataflyt til og fra andre systemer institusjonene ønsker å benytte i forbindelse med etter- og videreutdanning.

Historikk

Første versjon av EVUweb kom i produksjon i 2006. I 2010 ble applikasjonen omskrevet til JBoss Seam, og ble satt i produksjon ved de fleste institusjoneen høsten 2011. Den 1. november 2017 startet en ny omskriving av applikasjonen (ny teknisk plattform og nytt design (FUN)). Omskrivingsprosjektet ble ferdigstilt april 2020.

 

Publisert 13. feb. 2012 13:18 - Sist endret 26. mars 2021 14:23