EpN

Videreutvikling av EpN 2018-2020

Oppdatert 03.10.2019

Fase 1 Planlagt leveranse: 15. desember 2017. (prodsatt januar 2018)
 
 • Lage endringsrapport og forbedre sammenligningssiden (mål: gjøre det enklere å se endringer, samt mulighet til å ta ut en oversikt over endringer som kan tas ut av EpN)
 • Teknisk gjeld* (mål: forhindre nye feil og gjøre det lettere å implementere ny funksjonalitet)
 • Universell utforming (mål: oppfylle pålagte krav og ivareta alle brukergrupper)
 • Feilretting i dagens versjon (mål: løpende ivaretakelse av applikasjonen og dagens brukere)
 • Feilretting i applikasjoner som inngår i utviklingsteamet ansvarsområde (mål: løpende ivaretakelse av applikasjonene og dagens brukere)

 

Fase 2 Planlagt leveranse: 1. februar 2018 (prodsatt februar 2018)
 
 • Studieprogram
  • Lage mulighet for å redigere infotekster for studieprogram (mål: minimumsversjon)
 • Teknisk gjeld* (mål: forhindre nye feil og gjøre det lettere å implementere ny funksjonalitet)
 • Feilretting i dagens versjon, inkludert nyutviklet funksjonalitet (mål: løpende ivaretakelse av applikasjonen og dagens brukere)
 • Feilretting i applikasjoner som inngår i utviklingsteamet ansvarsområde (mål: løpende ivaretakelse av applikasjonene og dagens brukere)

 

Fase 3 Planlagt leveranse: 15. juni 2018 (prodsatt juni 2018)
 
 • Vurdering
  • kartlegging og planlegging knyttet til funksjonalitet for vurdering
 • GDPR
  • funksjonalitet for personvernerklæringer
 • Feilretting i dagens versjon, inkludert nyutviklet funksjonalitet (mål: løpende ivaretakelse av applikasjonen og dagens brukere)
 • Feilretting i applikasjoner som inngår i utviklingsteamet ansvarsområde (mål: løpende ivaretakelse av applikasjonene og dagens brukere)
 • Nyutvikling i Fagpersonweb knyttet til gruppeID og digital vurdering

 

Fase 4 Planlagt leveranse: 15. mai 2019 (til test, men vil ikke bli prodsatt)
 
 • Vurdering
  • en demo med funksjonalitet for å avslutte eksisterende vurderingskombinasjoner, opprette nye vurderingskombinasjoner basert på maler for vurderingskombinasjoner.
 • Undervisning
  • begynne kartlegging og planlegging knyttet til funksjonalitet for undervisning (her må den planlagte nye undervisningsmodulen tas i betraktning)
 • Feilretting i dagens versjon, inkludert nyutviklet funksjonalitet (mål: løpende ivaretakelse av applikasjonen og dagens brukere)
 • Feilretting i applikasjoner som inngår i utviklingsteamet ansvarsområde (mål: løpende ivaretakelse av applikasjonene og dagens brukere)

 

Fase 5 Planlagt leveranse: uavklart
 
 • Vurdering
  • ferdigstille og avslutte utviklingen knyttet til vurdering  (beskrivelser av hva dette innebærer vil komme etterhvert)
 • Undervisning
  • fortsette kartlegging og planlegging knyttet til funksjonalitet for undervisning (her må den planlagte nye undervisningsmodulen tas i betraktning)
 • Feilretting i dagens versjon, inkludert nyutviklet funksjonalitet (mål: løpende ivaretakelse av applikasjonen og dagens brukere)

 • Feilretting i applikasjoner som inngår i utviklingsteamet ansvarsområde (mål: løpende ivaretakelse av applikasjonene og dagens brukere)

 

Fase 6 Planlagt leveranse: uavklart 
 
 • Undervisning

  • funksjonalitet for undervisning (undervisningsaktiviteter

 • Forbedring av vurdering

 • Feilretting i dagens versjon, inkludert nyutviklet funksjonalitet (mål: løpende ivaretakelse av applikasjonen og dagens brukere)

 • Feilretting i applikasjoner som inngår i utviklingsteamet ansvarsområde (mål: løpende ivaretakelse av applikasjonene og dagens brukere)

 

Fase 7 Planlagt leveranse: uavklart
 
 • Studieprogram

  • funksjonalitet for å legge inn metadata, slik som når et studieprogram ble opprettet og av hvem, samt data for akkreditering og revidering. (mål: gi utdanningsledere bedre oversikt over sine studieprogram)

  • ferdigstille studieprogram (beskrivelser av hva dette innebærer vil komme etterhvert)

 • Tilpasninger til den planlagte nye undervisningsmodulen for Fagpersonweb (de samme utviklerne som jobber med EpN)

 • Feilretting i dagens versjon, inkludert nyutviklet funksjonalitet (mål: løpende ivaretakelse av applikasjonen og dagens brukere)

 • Feilretting i applikasjoner som inngår i utviklingsteamet ansvarsområde (mål: løpende ivaretakelse av applikasjonene og dagens brukere)

*Forklaring av uttrykket "Teknisk gjeld":
Når et produkt har levd en liten stund, for så å skulle videreutvikles, oppdager man av og til at koden kunne vært skrevet på en annen måte som i det videre utviklingsarbeidet vil være mer hensiktsmessig. Hvis man ikke rydder i teknisk gjeld kan nyutvikling lett føre til at deler av koden ikke fungerer slik den er tenkt, altså at det oppstår feil i det de delene av produktet som tidligere er utviklet. Ved å ta tak i den tekniske gjelden rydder man i koden. Dette kan kreve litt arbeid, men vil på sikt ofte være tidsbesparende.

Publisert 21. sep. 2018 10:45 - Sist endret 3. okt. 2019 15:10