Endringer 2.1.4

i test 12.12.17

Feilrettinger

  • I EpN prod i dag heter den ene stedkoden under Generelt: "Faglig sted", mens den må hete "Studieansv", slik som det heter i FS, det er nå oppdatert. Feilen som var her var at hvis det var ulik stedkode på Adminisitrativt sted og Studieansvarlig sted i FS, ble rekkefølgen på innholdet byttet om i EpN, sllik at feil stedkode ble lagret for de som har ulik stedkode på disse to feltene fra FS, det er nå rettet [EPNJS-872] 
  • Knappen 'Legg til kommentarer' viste plutselig feil antall kommentarer, den tok med seg kommentarerene fra flyten, det er rettet [EPNJS-896] 
  • For de som har sender et emne videre ved å hoppe over stadium 1, og skulle sammenligne stadier så kræsjet siden, EpN håndterer nå dette [EPNJS-921] 
Publisert 13. des. 2017 12:25 - Sist endret 13. des. 2017 12:26