Endringer 2.3.8/2.3.8.1

Denne versjonen inneholder noen rettelser av feil, samt noen forbedringer av funksjonalitet knyttet til redigering av studieprogram-infotekster i EpN.

Prodsatt 21.01.19

Ny funksjonalitet
 

Redigering av studieprogram-infotekster i EpN:

  • Sammenligning. Det er nå mulig å kunne sammenligne/se endringer mellom stadiene S0/S1/S4 i selve brukergrensesnittet med en egen differanseknapp. Hvis studieprogrammet er i S0 er ikke knappen klikkbar. Hvis studieprogrammet er i S1 eller S4, sammenlignes S0 mot S1, hvis studieprogrammet er i S4 sammenlignes S0 mot S4. Sammenligningen vil altså skje mellom S0 og det stadiet studieprogrammet er i, som enten vil være S1 eller S4. [EPNJS-1147] 
  • Endringsrapport/rapport. Det er nå mulig å kunne ta ut endringsrapport via en egen endringsrapportknapp på redigeringssiden til studieprogrammet. Det er også mulig å kunne ta ut rapport over studieprogrammet, denne rapporten inneholder både tekst og eventuelle endringer. Rapportknappen og Endringsrapportknappen er også tilgjengelig når studieprogrammet er i stadie S5/Eksportert [EPNJS-1160, EPNJS-1210] 
  • Godkjenn-knappen. Denne knappen er nå flyttet fra FS-klarerer-nivå til Godkjenner-nivå, slik at FS-klarerer skal kunne vite om teksten er ferdigbehandlet [EPNJS-1231] 
  • Status. Det er nå mulig å kunne se status (Finnes i FS/Klar for kvalitetssikring/FS-klar/Eksportert til FS) for studieprogrammet på søkesiden til studieprogramsiden. Studieprogram som er listet opp i oversikten med status Eksportert til FS vil fremdeles ha grønn redigeringsblyant slik at bruker kan se på innholdet/ta ut rapporter på det aktuelle studieprogrammet, men det vil ikke være mulig å redigere på studieprogrammet i dette stadiet. [EPNJS-1150] 
  • Rekkefølge på infotyper. Infotyper for studieprogram har nå fått samme funksjonalitet som for infotyper for emner. Rekkefølgen på infotypekoden er i utgangspunktet alfabetisk sortert, men nå vil den sorteres i tråd med feltet Sortering i bildet Infotype i FS hvis det er benyttet [EPNJS-1160] 
  • Ugyldige infotyper. Det er gjort mulig å kunne se om studieprogram fra FS inneholder ugyldige infotyper og dens innhold, slik at Administrator eventuelt kan velge å gjøre disse gyldige 

Feilretting

  • Ved synkronisering av studieprogram infotekster til FS ble æøå erstattet av "æ osf" osv ved synkronisering, dette er nå rettet
  • Emne endringsrapport: det er nå mulig å hente ut endringsrapport emneinfotekst også når den feiler når produsert differanse inneholder ugyldig html [EPNJS-1194] 
  • Validering av emne: denne versjonen medfører en endring slik at Undtermin_emne for importerte emner ikke kan være påkrevd, men at EpN kun validerer  UNDTERMIN:UNDTERMIN_EMNEcheckbokser for emner opprettet i EpN. Problemet gikk ut på at for emner importert fra FS viste ikke applikasjonen undtermin_emne-checkboxer, og når UNDTERMIN:UNDTERMIN_EMNE er påkrevd, så ble ikke emnene godkjent for videresending til neste stadium [EPNJS-1105] 
  • Teknisk problem gjeldende enkelte fagpersoner pålogging er rettet, kodingen bak av fagpersoners personløpenr i applikasjonen er forbedret, slik at lignende ikke skal gjenta seg [EPNJS- 1246, EPNJS-1279]                         
               

Publisert 17. jan. 2019 16:11 - Sist endret 24. jan. 2019 10:45