Endringer 2.3.7/2.3.7.1

Denne versjonen inneholder blant annet rettelse knyttet til problem med historiske roller som sperrer for stadiumoppgradering.

I demo: 01.10.18

I prod: 02.10.18

Feilrettinger

 • Stadiumoppgradering for emnet har feilet for importerte ok-dato-roller; personrollene har sperret slik at det ikke har vært mulighet for å sende emnet videre, og det har heller ikke vært mulig å endre på rollene/varighet uansett rettighet, og dette er nå rettet.
  Merk forøvrig at importen tar ikke med personroller som ikke overlapper med planleggingsperioden, og det er heller ikke mulig å slette historiske personroller som kommer fra FS, bare avslutte de personrollene som har åpen til-dato [EPNJS-1122] 
 • Hjelpeteksten til Emneinfo og Tilknyttede studieprogram: en feil knyttet til at hjelpeteksten til disse to ikke fremkom, selv om det var innhold i hjelpetekstene, er nå rettet [EPNJS-1107] 
 • Feltinnstillinger: feilmelding om at "Endringene er lagret, men du har satt opp potensielt ugyldige verdier. Du kan se feilmeldingene ved å føre musa over varseltrekanten i feltet det gjelder" dukket opp i rødt dukket opp selv om det ikke var noen feil i innstillingene som var satt opp, og heller ikke noen varseltrekanter synlige, er nå rettet [EPNJS-1112]  
 • Fane rapportering-Tilknyttede studieprogram: ugyldige studieprogram lugget selv når brukeren hadde lagt inn en gyldighetsperiode for de ugyldige studieprogrammene, dette er nå rettet. Merk at brukeren fremdeles vil få rød trekant i S1 selv om feilen ikke er påkrevd rettet før S3 eller t.o.m. S4 grunnet andre valideringsmekanismer som slår til og som bør endres ved en senere anledning [EPNJS-1144] 
 • Framvising i EpN av genererte tekster fra FS innholder i dag <br>, og det så ikke så pent ut. Tekstfeltene kan endres, og legger man inn linjeskift der, forsvinner de i spesial-rapporten, problemet med linjeskift i spesialrapporten er nå rettet og  <br> er tatt bort for:
  • 1) skildring av Undtermin_emne (undervisningsfanen)
  • 2) skildring av vurdkomb-hierarki (vurderingsfanen) og  
  • 3) Forkunnskapskrav og vektingsreduksjon-felt (generelt-fanen)
   [1149] 

Forbedring

 • Studieprogram - redigering av infotekster: Da minimumsversjonen ble ferdigstilt ble 'Språk' benyttet for å styre tilgjengelige språkvalg for
  studieprogram, mens 'Språk for emneinfo' styrer språk for emner. Dette har skapt
  et problem for noen institusjoner da verdien 'Språk' avgjør hva som er valgbart i feltet
  'Undervisningsspråk' (Emneredigering - Undervisning) og om det skal være
  NORSK og/eller ENGELSK, da målformer ikke ønskes av alle institusjoner  som undervisningsspråk. Derfor er det nå endret slik at det er nå verdilisten 'Språk for emneinfo' som er grunnlaget for tilgjengelige språk for både emner OG studieprogrammer [EPNJS-1143] 

Teknisk

 • Standard rapport fungerte ikke i utviklingsbasen, er nå rettet [EPNJS-1111] 
 • Feilmelding knyttet til Hovedinnstillinger er rettet
 • Til orientering: i Verdilister er det kommet inn en del nye verdier tilknyttet vurdering (som er under utvikling i EpN for tiden). Disse verdiene kan foreløpig ikke benyttes videre i applikasjonen før arbeidet med vurdering er mer på plass, men noe er altså synlig under Verdilister.
Publisert 1. okt. 2018 13:29 - Sist endret 25. jan. 2019 11:36