Endringer 2.2.0/2.2.1/2.2.2

Hovedfokuset i denne versjonen er vesentlig forbedring av sammenligningssiden i EpN. Endringsrapport/sammenligningsrapport er nyutviklet.

Planlagt testperiode: frem tom uke 2. Denne versjonen prodsettes ikke; kommer ny versjon til test: 2.3 med noen rettelser av 2.2.

Ny funksjonalitet

Stegprosess

Stegprosessbaren øverst på sammenligningssiden har fått tilknyttet følgende funksjonalitet:

 • Emnenavnet på emnet som fremvises fremkommer tydelig øverst på siden, eksempel: "Sammenligning i emne: XX1". [EPNJS-845]
 • Stegprosessbaren har blitt klikkbar på knappen med stadiet, slik at det er mulig å velge stadium som skal sammenlignes ved å klikke på stadiumknappen i selve stegprosessbaren. [EPNJS-829] , [EPNJS-880], [EPNJS-858]
  • Stegprosessknappene som er mørkeblå er de som blir sammenlignet. Knapper som er valgt til sammenligning får samme farge og uthevet tekst som nåværende steg.
  • Stegprosessknappene som har hoover lyseblå, er den knappen man har valgt å sammenligne mot.
  • Stegprosessknappene som er mørkegrå, kan trykkes på, men er ikke er valgt i sammenligningen.
  • Stegprosessknappene som eventuelt er blitt hoppet over vil være markert som lysegrå og med en forklaringstekst ved mouseover som forklarer hvorfor det ikke er mulig å velge den stegprosessknappen.
 • Det er nå mulig å bla i arbeidslista i sammenligningsmodus og forbli i sammenligningsmodus. [EPNJS-823] 
 • I overskriften over stegprosessbaren fremkommer det tydelig hvilke tekster som sammenlignes, samt at man er i sammenligningsmodus, eksempel: "Sammenligner S0 med S5"

Sammenligningssiden

Sammenligningssiden i EpN har fått en stor fornyelse med utvidet og forbedret funksjonalitet, samt at den er blitt mer brukervennlig.

 • En par knapper i øvre del av siden er blitt ryddet vekk/fått forbedret funksjonalitet, for eksempel: knappen Vis alle felter endres til Vis endrede felter, istedenfor at det er to separate knapper, det samme gjelder knappen Åpne alle som endres til Lukke alle, istedenfor at det er to separate knapper.
 • Når man sammenligner stadier, skal man kun se kun de feltene som er blitt endret, og feltgruppene de ligger i. [EPNJS-690] 
   
 • To kolonner: Sammenligningen fremstår nå mer tydelig i to kolonner i motsetning til tidligere versjon. [EPNJS-839], [EPNJS-860], [EPNJS-866],  [EPNJS-865]
  • Én kolonne for gammel verdi til venstre og én kolonne for ny verdi til høyre
  • Begge kolonner viser feltverdi:
   • Feltverdi i høyre kolonne er redigerbart, dersom rollen tillater det.
   • Feltverdi i venstre kolonne kan ikke redigeres, det vises kun som read-only. Teksten "Ingen endringer" i høyre kolonne er erstattet med feltverdien.
  • Overskriften "Gammel verdi" og "Ny verdi" vises ikke alltid [EPNJS-873]:
   • Overskriften vises ikke for feltgruppe Emneinfo
   • Overskriften vises ikke når det kun er studieprogram eller personroller som er de endrede feltene 
  • EpN-brukeren vil nå kunne se differansen mellom gamle og nye tekstverdier på en tydeligere måte; visningen av differansen/sammenligningen er flyttet til midten. [EPNJS-855]
  • De røde strekene er fjernet for godt, og dersom et felt har gått fra å ikke ha noen verdi til å ha en, så vises det med en melding (Ingen verdi) i stedet for røde streker. [EPNJS-856]
  • Kun én av boksene "Tilknyttede studieprogram..." skal være synlige ved sammenligning [EPNJS-738]
  • Gammel og ny-boks for studieprogram og personrolle har byttet plass. Boksen med gammel verdi vises over boksen med ny verdi. Varseltrekant i tabellheader med gammel verdi flyttes til label for Tilknyttet studieprogram. [EPNJS-868] 
  • Visning av boksene "Personroller" og "Tilknyttede studieprogram" er synlige når det finnes nye studieprogram- og personrolleverdier, og etter man klikker på "Vis alle felter".[EPNJS-755]
    
 • Seperasjonslinje: For å lettere kunne navigere på sammenligningssiden og forstå hvilken informasjon som hører sammen, har hver overskrift innenfor hver feltgruppe fått en seperasjonslinje/horisontal linje [EPNJS-915] 
   
 • Handlingsboksen: på høyre side er nå gjort minimerbar, hvilket vil si at fanene kan være bredere når handlingsboksen minimeres. [EPNJS-835], [EPNJS-831]
   
 • Emneinfo: EpN-brukeren vil nå kunne se differansen av Emneinfoteksten i sammenligningsmodus ved å klikke på ikonet for teksteditoren: en knapp som veksler mellom visning av differanse og teksteditoren. [EPNJS-834], [EPNJS-927] 
   
 • Arbeidsliste i sammenligning: når man er i sammenligningsmodus og blar i arbeidslista, og feltgruppene som er åpnede forblir åpnede i neste emne når EpN-brukeren blar i arbeidslista [EPNJS-824] 

Feilretting under nyutviklingen av sammenligning

 • Rapport: Tilknyttet studieprogram krasjet [EPNJS-939]
 • Sammenligning med stadium S0 som default, burde ikke krasje [EPNJS-753]
 • Hjelpetekstene skjulte hele erstatningsfeltet når man har markøren i dette erstatningsfeltet, noe som gjorde det vanskelig å se hva man hadde skrevet der. [EPNJS-890]  
 • Studienivå må vises korrekt i visning over endrede felter. [EPNJS-867] 
 • Lagring fungerer ikke i sammenligning [EPNJS-920] 
 • Label oppgave/avhandling skal være synlig for kvalitetssikrer [EPNJS-876] 
 • Teknisk: Forhindre ekstra html-element ved sammenligning. [EPNJS-916]

PDF-endringsrapport ("sammenligningsrapport")

PDF-endringsrapport en en helt ny rapport i EpN som gjør det mulig for brukeren å kunne liste ut en rapport hvor et emne sammenlignes mellom to forskjellige stadier. 
Brukeren må først gå til sammenligningsmodus og velge hvilke stadier som det skal sammenlignes mellom, før man klikker på knappen Lag Endringsrapport. Endringsrapporten vil ta hensyn til hvilken rolle brukeren har, slik at en fagperson ikke vil få samme data på sin endringsrapport på ett emne slik som for eksempel en EpN-administrator vil få. 

I endringsrapportens overskrift vil det tydelig fremkomme i tittelen hvilken verdier som er gammel (vises i høyre kolonne) og ny (vises i venstre kolonne), samt hvilken stadier som emnet sammenlignes mellom. EPNJS-685] [EPNJS-852], [EPNJS-875] . Der hvor det ikke fantes en verdi tidligere (der det f.eks ikke gjort et valg før), vil det fremkomme "Ikke valgt" i kolonnen for gammel verdi på aktuelt felt.

Egen knapp for Lag endringsrapport: Det er laget en egen knapp for å hente endringsrapporten i handlingsboksen: " Lag endringsrapport". Den er også synlig i redigeringsmodus som en utgrået knapp i handlingsboksen, men kan kun benyttes i sammenligningsmodus, og da vil den være klikkbar. Etter å ha klikket på Lag endringsrapport, vil det dukke opp en pop-up med to alternativer å velge mellom; vise bare endrede felt og vise alle felt. Default valget er moduset som brukeren er i (vise alle felter eller bare endrede). [EPNJS-854] 

Emneinfo: fremvisning av endring vedrørende Emneinfo - Endrede felter vil være markert: nye data vil fremkomme med grønn bakgrunn og understreket linje. Slettede data vil fremkomme i rapporten med rød bakgrunn og overskrevet linje. [EPNJS-853]

Personroller: fremvisningen av endring vedrørende Personroller vil fremkomme med navn på personrolle og periode. OBS! Hvis personrollen gjelder frem i tid som går utenfor planleggingsperioden, vil personrollen ikke fremvises i endringsrapporten. [EPNJS-869]

Erstatningsfelt: fremvisningen av endring vedrørende Erstatningsfelt vil fremkomme som tankestrek i gammel verdi hvis det ikke fantes noe der fra før av. [EPNJS-870]

Studieprogram: fremvisningen av endring vedrørende Studieprogram vil fremkomme med studieprogramkode, navn på studieprogram og eventuell periode hvis denne informasjonen finnes. [EPNJS-871] 

Forbedringer

Universell utforming

 • Validering av HTML - Error: Element “div” not allowed as child of element “span” in this context. [EPNJS-726] 
Publisert 21. des. 2017 15:58 - Sist endret 29. jan. 2018 09:37