Nasjonal arbeidsgruppe for digitalisering av vitnemål

Etter møter i FS-Planleggingsgruppen høsten 2018 og våren 2019, der digitale vitnemål ble diskutert, ble det besluttet å danne en nasjonal arbeidsgruppe for digitalisering av vitnemål.

Om arbeidet

Gruppen skal lage et forslag til løsning for digitale vitnemål og diploma supplement, og vurdere om løsningen også skal tas i bruk for kursbevis. Løsningen vil i utgangspunktet være tiltenkt nye, oppnådde kvalifikasjoner.

Oppgaver arbeidsgruppen skal se på:

 • Hva skal et digitalt vitnemål inneholde
 • Er det andre formelle krav til digitalt vitnemål
 • Hvilke krav stilles til signatur
 • Utfordringer med fellesgrader
 • Utfordringer ifm langtidslagring
 • Prinsipper for sikring av data
 • Kontrollfunksjon som sikrer utlevering av riktige data
 • Kontroll av akkreditering
 • Varighet for verifisering
 • Ev. behov for kursbevis
 • Ev. løsning for ikke-vitnemålsgivende studier

Gruppen skal levere ferdig rapport innen 15.12.2019. Unit sender rapporten ut på høring til sektoren. Etter høringsfristen vil gruppen samles for å gjennomgå høringssvarene. Unit vil deretter involvere gruppen videre ved behov.

Medlemmer

 • Simon Friis Larsen, KRUS (leder)
 • Siv Marit Nordhagen, OsloMet
 • Linda Bø, UiA
 • Anette Knutsen, NTNU
 • Ottar Karsten Hoem, UiT
 • Jonny Roar Sundnes, UiO
 • Geir Vangen, Unit
  Publisert 7. nov. 2019 12:04 - Sist endret 7. nov. 2019 17:21