Databasendring FS8.2.6

Databaseoppgradering fs8.2.6 (flis06) er lagt ut:

https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/database/

Alle institusjoner skal installere denne flisen

Spesielt med denne oppgraderingen

 • Denne oppgraderingen kan ikke installeres mens brukere er inne i databasen

 • Inneholder mindre skjemaendringer og øvrige endringer i rutiner/rapporter.

Beskrivelse

(nytt) er tillegg etter av oppgraderingen opprinnelig ble lagt ut

Skjemaendringer

 • Grad (kvalifikasjon): Ny status-kolonne (J/N) for om vitnemål kun skal inneholde side 3 RT376746

 • Fakturareskontropostering: Kolonnen Tekst utvidet fra 50 til 70 tegn. RT385203

 • Undaktivitet: Ny kolonne ALP_ID (internt bruk mot ALP) FSWS-2742

 • Undervisningsdisiplin: Ny kolonne: Status_Praksis FSWS-2742

 • Vurderingskombinasjon: Ny kolonne: Datasystemkode_Klagesensur FS-969

 • Vurdkombenhet: Ny kolonne: Datasystemkode_Klagesensur FS-969

 • Vurderingsform: Ny kolonne (J/N): Status_Oppgtittel_Til_Helhet. FS-970
 • PraksisstedInfoKilde: Ny tabell (felleskoder) FSWS-2742
 • Praksissted: Nye kolonner: PSInfoKildekode, Kildereferanse, Kildereferanse_Eier. FSWS-2742
 • sw3_Undpartimelding: Kolonne Sted_Adresse endret til 500 tegn
 • sw3_UndAktFelles: Kolonne Sted_Adresse endret til 500 tegn
 • sw3_Godkj_Lovlige_Sakstyper: Kolonne Sporreundkode fjernet
 • SW3I_LKstudrapp: Tabell fjernet
 • Alle tabeller med kontering: Stednr er utvidet fra 6 til 8 sifre i forbindelse med endring av økonomisystem for BOTT'ene.

Rettigheter

 • Rutinen FS154.002 kan utføres av rollen fs_opptakles1

 • FS_LES1 har rettighet til å lese tabellen fpw_sensurkladd (trengs i vurderingsmodulen ved sletting av vurderingskombinasjon)

 • FS_EKS1 har ikke lengre rettighet til å oppdatere tabellen person (rettighet som lå inne i noen baser)

 • Rettighet for oppdatering av praksissted er tatt vekk fra FS_KODE. Tabellen vil kun inneholde felleskoder.

Diverse

 • Campus: Ny funksjon for å kontrollere om campus inngår i campus-hierarki (for å forbedre uttrekk av data)
 • Automatisk oppretting av campus for vurderingsenhet og undervisningsenhet tar hensyn til termin-periode oppgitt for campus for emne. FS-930
 • Ved sletting av vurderingsenhet vil evt rader fra fpw_sensurkladd tilknyttet denne vurderingsenheten automatisk bli slettet. FS-918
 • Beregning av gyldig-status for vurderingsprotokoll tar nå hensyn til mange-til-mange-ekvivalenser mellom vurderingsenheter. Denne beregningen tar ikke hensyn til karakter - siste beståtte gruppe blir stående gyldig. Det arbeides med endringer for å ta hensyn til resultat. 
 • Det er lagt til en funksjon for å kontrollere om alle typer påkrevde dokumenter er lastet opp av søker. Denne tas i bruk i Søknad samlebilde (lokal) fra FS8.2.11.
 • Rettelse i kontroll av utdanningsplan RT390029
 • Fnr-endrings-rutinen er endret slik at den også legger på klokkeslett på dato_foretatt. Dette for å unngå dubletter i FS-API'et for fnr-endringer. RT385611

FS002.001 Nedlasting av felleskoder

 • Ny felleskode “UTDPLANOK - Fullført utdanningsplan” er innført. Denne sperrer mot at studenten kan oppdatere planen, men studieretten er fortsatt aktiv.  FS-366
 • For alle studentstatus-verdier er det lagt på nynorsk og engelsk navn. Evt lokale verdier for nynorsk og engelsk navn for studentstatus vil da bli overskrevet. FS-366
 • Felleskoder for Praksissted innført.

FS011.003 Registrerte studenter

 For at studenter i permisjon skal rapporteres kreves det at de har en aktiv studierett (evt studentstatus PERMISJON). RT379535

FS120.003 Tilbudsbrev

Rapporten tar nå kun med søknadsvalg med J for innvilget. RT389586

FS159.001 Oppretting av søkere som student

Tar hensyn til campus for automatisk fordeling til klasse. RT395779 (nytt)

FS250.001 Inndragning av studierett

Rutinen tar hensyn til at utvekslingsperioden må snitte studierettperioden. RT389338

FS718.002 Generering av emner i utdanningsplanen (nytt)

Når rutinen finner at studenten har bestått et emne som er ekvivalent til det emnet som skal inngå i planen, vil ikke det opprinnelige emnet lengre tas inn i planen som erstattet så fremt dette emnet ikke er obligatorisk. Videre er det lagt til en rettelse av kontroll av om ekvivalent emne inngår i planen fra tidligere av. RT378541 FS-974

Kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner

 • Jobben som sender ut e-post om begrunnelse og klage er endret som følger:
  • Det er lagt til et nytt modulvalg for om purre-e-post skal sendes ut. Pr default er denne valgt, dvs dette fungerer som tidligere. Modulvalget har kode BEGRPURRE under modulen VURDERING.
  • Rettelse i hvilken kommisjon e-post sendes til for begrunnelse, i de tilfeller klage er sendt inn og ny kommisjon er på plass før begrunnelse for opprinnelig kommisjon er gitt. RT372788
 • Roms-jobber er navnet om til Flyt-jobber.
Publisert 8. juni 2020 19:45 - Sist endret 7. juli 2020 15:43