Databasendring FS8.2.5

Databaseoppgradering fs8.2.5 (flis05) er lagt ut:

https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/database/

Alle institusjoner skal installere denne flisen

Spesielt med denne oppgraderingen

 • Denne oppgraderingen kan ikke installeres mens brukere er inne i databasen

 • Inneholder mindre skjemaendringer og øvrige endringer i rutiner/rapporter.

Beskrivelse

 

Skjemaendringer

 • Dbh_Stud_Sokere: Kommunenr ikke lengre påkrevd (rapporteres ikke lengre)

 • Undervisningstimeplan: Ny kolonne Status_Oblig_Oppmote FS-872

 • Vurdkombklage: Kolonne status_ferdigbehandlet default N ved nyregistrering. RT378201

 • Studieprograminfo, Forskerskoleinfo, Stedinfo, Kursinfo, Studieretninginfo, Utvavtaleinfo: Ny kolonne Status_Trenger_Konvertering. Benyttes for å automatisere xml-generering. 

 • Arkivdel, Klagetype, Godkjsaktype, Arkivtilgang, : Utvidet kolonner Arkivdelkode, Arkivtilgangkode, Arkivtilgangkode_Dok, Arkivtilganggruppekode, Arkivtilganggruppekode_Dok til 50 tegn.

 • Finanskilde er utvidet med kolonne status_krev_arbgiv. Dersom denne har verdi J, så må sted for arbeidsgiver være satt for finansiering. Denne kontrolleres ved en trigger. Alle finanskilder med unntak av EGEN og KVOTE har J i den nye kolonnen. Ny verdi UTDSTIP innføres med flis05, med N i kolonnen status_krav_arbgiv. RT368653 FS-940

 • H_Soknad_Merknad: Ny kolonne: Merknadtypekode. FS-517

Rettigheter

 • Tabellene grad og studieprogramgrad krever rollen FS_STUDIE2 i stedet for FS_GRAD1 for oppretting, endring og sletting (Rettighet for Vitnemålgenerering er beholdt innen rollen FS_GRAD1) RT333753 FS-820 FS-934

Diverse

 • Ny jobb for oppdatering av adresser og mobilnr fra Kontakt- og reservasjonsregisteret. Jobben vil komme i modulen Semesterergistrering, og finnes i rutine-menyen. Jobben gjennomgår alle studenter som er semesterregistrert eller har betalt semesteravgift et av de to siste semestrene. RT365186 FS-939
 • Ved oppdatering av navn eller hjemstedsadresse for person vil dato for siste import fra folkeregisteret av navn/adresse nullstilles FS-893
 • Ved nyregistrering av person der etternavn eller fornavn kun inneholder små eller kun inneholder storebokstaver, så settes stor forbokstav i alle navn. (En egen jobb vil ved oppgradering til FS8.3 gjøre en slik oppdatering for eksisterende personer.) RT373941 FS-944
 • Ved registrering av eIAS id vil denne automatisk omgjøres til uppercase. FS-908
 • Rettet feil i fnr-kontrollen for godkjenningssak (for overføring til Lånekassen). RT377730 RT373141

  Vurdkombklage: Kolonnen status_ferdigbehandlet er blitt obligatorisk, default verdi N. RT378201

 • Ordre EPOSTKØ kan benyttes for å åpne bildet E-post kø. RT379012

FS101.001 Søkerliste

Også ved utplukk på historikk vises nå merknader. Merk at type merknad ikke finnes i historikk før i FS8.3. Dermed vil alle merknader fremstå som "generell merknad". RT377328

FS101.003 Søkerliste

Også ved utplukk på historikk vises nå merknader. Merk at type merknad ikke finnes i historikk før i FS8.3. Dermed vil alle merknader fremstå som "generell merknad". RT377328

FS455.001 Påmelding av vurderingsmeldte til undervisning

Rutinen viser frem merknad om evt sanksjon. FS-871

FS456.001 Påmelding av klasse til undervisning/vurdering

Rutinen viser frem merknad om evt sanksjon. FS-871

FS456.002 Kopiering av partiplasserte for und.enhet til und.enhet

 • Rettet feil som gav feilmelding om nullverdi i dato. RT377999
 • Rutinen viser frem merknad om evt sanksjon. FS-871

FS573.001 Overføring fra vurderingsmeldig til vurderingsprotokoll

Rutinen viser frem merknad om evt sanksjon. FS-871

FS916.001 Kandidatrapport - avtale og arbeidsforhold

Rapporten viste kun frem veiledere med fnr, dette er rettet. RT376972

Kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner

 • Funksjonen Slett sanksjon gjør nå også oppdatering av sanksjoner som er i ferd med a gå ut - disse settes til ikke ferdigbehandlet en uke før det går ut. FS-871
 • Koden slett_relegering er omnavnet til slett_sanksjon. FS-871
 • Jobben som sender ut e-post om begrunnelse og klage er endret som følger:
  • Jobben sender alltid ut ny e-post dersom ny begrunnelse eller klage er kommet til siden forrige gang jobben ble kjørt.
  • Rettet valg av språkvariant av emnenavn og vurderingskombinasjonsnavn. Denne følger nå språket til sensor og ikke student. Tidligere kunne samme emne komme flere ganger i e-posten med ulik språk. FS-946
Publisert 5. mars 2020 15:43 - Sist endret 21. apr. 2020 14:27