Databasendring FS8.2.4

Databaseoppgradering fs8.2.4 (flis04) er lagt ut:

https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/database/

Alle institusjoner skal installere denne flisen

Spesielt med denne oppgraderingen

 • Denne oppgraderingen kan ikke installeres mens brukere er inne i databasen

 • Inneholder skjemaendringer for

  • DBH-rapportering (mindre justeringer)

  • Flere endringer for praksis, som tilpasning for ALP, spesielt for praksissted.

  • m.m.

 • Og noen mindre tillegg og rettelser i rutiner/rapporter.

Beskrivelse

 

Skjemaendringer

 • Aktivitetskrav
  Ny tabell (relatert til praksis)

 • Arkivhjemmel
  Ny tabell

 • Arkivstatus
  Ny tabell

 • Bibsysbeststed
  Ny kolonne Campuskode. RT323209

 • Datasystem
  Nye kolonner:  Url_Innlogging_Student, Url_Innlogging_Adm. Kolonner Url økt til 200 tegn. RT370597

 • Dbh_Stud_Registrert_Ind
  Kolonne Fylkesnr ikke lengre påkrevd (blir ikke lengre rapportert)

 • Dbh_Stud_Sokere
  Kolonne Fylkesnr ikke lengre påkrevd (blir ikke lengre rapportert)

 • Dokumentarkiv
  Ny kolonne Status_Thumbnail.

 • Emne
  Kolonne: Praksistypekode omgjort til Undpraksistypekode (refererer til ny kodetabell)

 • Emneinfo
  Ny kolonne: Dato_Gen_Xml

 • Etterutdkurs
  Ny kolonne Dato_Frist_Fakturaadr. FS-894

 • Fakturareskontrodetalj
  Kolonne Transaksjonsid utvidet fra 10 til 20 tegn. RT369831

 • Forskerskoleinfo
  Ny kolonne: Dato_Gen_Xml

 • Flyt_overforing
  Ny tabell.

 • Flyt_overforing_resultat
  Ny tabell.

 • Godkjsaktype
  Nye kolonner: ArkivHjemmelkode, ArkivHjemmelkode_Dok, Arkivtilgangkode_Dok, Arkivtilganggruppekode_Dok, Arkivstatuskode_Dok. FS-925

 • Klagetype
  Nye kolonner: ArkivHjemmelkode, ArkivHjemmelkode_Dok, Arkivtilgangkode_Dok, Arkivtilganggruppekode_Dok, Arkivstatuskode_Dok. FS-925

 • Kontaktperson
  Ny tabell (praksisrelatert)

 • Kursinfo
  Ny kolonne: Dato_Gen_Xml

 • Personid
  Fjernet uppercase-krav for personidverdi.

 • Praksisavtale
  Kolonne: Praksistypekode omgjort til Undpraksistypekode (refererer til ny kodetabell)

 • Praksisavtaleperson
  Tabellen opprettet på nytt med ny struktur som refererer til ny tabell Praksisstedperson. Tidligere tabell omnavnet til X_Praksisavtaleperson_82

 • Praksisplassberegning
  Kolonne: Praksistypekode omgjort til Undpraksistypekode (refererer til ny kodetabell)

 • Praksisplassresultat
  Kolonne: Praksistypekode omgjort til Undpraksistypekode (refererer til ny kodetabell)

 • Praksissted
  Omgjort til "global" tabell (ikke VPD), med kun felles koder.
  Ny kolonne: Emaildomene.
  Orgnr er omgjort til sekundærnøkkel (entydig verdi).

 • Praksissted_Aktkrav
  Ny tabell

 • Praksissted_Praksisstedtype
  Ny tabell

 • Praksisstedinfo
  Ny tabell

 • Praksisstedperson
  Tabellen opprettet på nytt med ny struktur som refererer til ny tabell Kontaktperson. Tidligere tabell omnavnet til X_Praksisstedperson_82.

 • Praksisstedtype
  Omgjort til "global" tabell (ikke VPD), med kun felles koder.

 • Sted
  Ny kolonne: Praksisstedkode_Konv

 • Stedinfo
  Ny kolonne: Dato_Gen_Xml

 • Sokerdokument
  Ny kolonne Status_Thumbnail.

 • Studieprograminfo
  Ny kolonne: Dato_Gen_Xml

 • Studieretninginfo
  Ny kolonne: Dato_Gen_Xml

 • StudUndparti_Aktkrav_M
  Ny tabell

 • sw3_person
  Kolonnene Hjemland og Semland er utvidet til 40 tegn.

 • Undfremmotestudent
  Kolonnene: Arstall_Uke og Ukenr er nå begge obligatoriske. RT333046

 • Undpraksistype
  Ny tabell

 • Undpraksistype_Aktkrav
  Ny tabell

 • Utvavtaleinfo
  Ny kolonne: Dato_Gen_Xml
 • Vurderingskombinasjon
  Ny kolonne: Datasystemkode_Begrunn. FS-625
 • Vurdkombenhet
  Ny kolonne: Datasystemkode_Begrunn. FS-625
 • Vurdkombklage
  Nye kolonner: Personliste_Sensur_Oppr, Personliste_Sensuroverfor_Oppr, Personliste_Sensur_Ny, Personliste_Sensuroverfor_Ny, Personliste_Sensur_Ny2, Personliste_Sensuroverfor_Ny2. RT365519
  Kolonne Klagetypekode er nå obligatorisk.

Rettigheter

 • Rollen FS_LES1 er gitt rettighet til å kjøre rapporten FS501.003 RT369237
 • Rollen FS_EKS2 er gitt rettighet til å kjøre rutinen FS510.001 RT369009 
 • Rollen FS_GSK er gitt rettighet til å kjøre funksjonen for oppdatering av GSK for enkeltperson (til erstatning for FS_PERSON_GSK). RT369879

Diverse

 • Beregning av campus for emnepåmelding er forbedret. RT371032

 • Forbedret feilmelding om email-dubletter ved synkronisering mot Kontakt- og reservasjonsregisteret. RT369956

 • Rettet kontroll av fritak for vurderingskombinasjon; Forutsetter av saken er ferdigbehandlet for at vedtaket skal være gyldig.

 • Ikke lengre mulig å endre primærnøkkel for fagperson. RT373303

 • Ikke lengre mulig å endre primærnøkkel for vurderingsklage. RT371684

 • Ikke lengre krav om 10 tegn for lånetakerid. RT370214

 • Undaktivitet: Lagt til vask av tegn for aktvitietsnavn ved oppdatering. FS-883

 • Dokumentarkiv: Lagt til vask av tegn for filnavn ved oppdatering. RT373615

 • Vurdkombmelding: Ikke lengre mulig å oppdatere vurderingstid for eksisterende melding. RT370766

Søknad samlebilde

Funksjon for godkjenning av vitnemål: Rettet feilmelding som kom om krav om VES/VOV. RT371603

Student vurdering samlebilde

Funksjonen Ny resultatberegning krever nå rollen FS_EKS2 eller FS_EKSKLAGE for å kjøres (krevde tidligere FS_EKS3). RT365728

Jobb for etterbehandling av resultater

 • Endret slik at jobblogg ikke fylles med informasjon dersom ingen kandidater behandles. RT356458
 • Automatisk overføring til protokoll for godkjenning har nå en times forsinkelse (for å unngå overføring mens oppdatering pågår). RT342054
 • Sammenslåing av resultat vil bli forsøkt på nytt dersom det er foretatt en endring på en vurderingsmelding etter forrige kjøring av rutinen (ellers vil denne forsøkes hvert 3. døgn). RT372909

Studentweb

Verdi for siste semester en emnekombinasjon kan velges er implementert i Studentweb.  RT356327

FS002.001 Nedlasting av felleskoder

 • Ny felleskodetabell: Praksissted

FS009.001 Diagnose - rapportering

ADMIN-emner er utelatt fra rapporten. NSD-nivå AR godtas for emne-rapportering. RT366150

FS009.002 WebApplikasjon - Diagnose - bakgrunnsdata

Forbedret kjøretid for rapporten. RT369463

FS011.001 Søknadsdata - kompetanse og poeng

Kommunenr er erstattet av fylkesnr.

FS011.002 Registrerte studenter

 • Postnr er tatt ut av rapporteringen.
 • Kommunenr er erstattet av fylkesnr.

FS011.005 Oppnådde kvalifikasjoner

Nullstiller ikke lengre NSD-rapporteringstermin for kvalifikasjon med nivå høyere enn 900 (ph.d.-nivået).

FS012.001 Personer i doktorgradsprogrammer

Postnr er tatt ut av rapporteringen.

FS012.002 Personer i doktorgradsprogrammer - SSB

Postnr er tatt ut av rapporteringen.

FS012.003 Avlagte doktorgrader

Lagt til oppdatering av at kvalifikasjonsoppnåelse er rapportert. RT368139

FS040.001 Studentopplysninger til BIBSYS

 • Campuskobling for student kan nå påvirke valg av bestillingssted. RT323209
 • Gammel lånetakerid blir ikke lengre rapportert. RT373784

FS301.010 Studenter i studiekull

Fjernet ekstra tegn som ble vist sist i merknad. RT370058

FS371.001 Navneliste - semesterregistrerte

Utplukket på sted bruker nå studentens studieprogramkobling - ikke emne. Emneutplukket tok svært lang tid å kjøre.

FS513.001 Kopiere meldinger fra en vurderingsenhet til en annen

Rutinen rettet slik at den takler lange vurderingskombinasjonskoder. RT371434

FS536.003 Fordele kandidater på rom

Rettet visning av tilleggstid. RT371404

FS565.001 Eksamenskandidatliste

Fjernet dublettvisning av kandidater RT367551

FS670.001 Vitnemål

defense er rettet til defence i vitnemålsgrunnlaget for ph.d. RT208064

FS753.001 Emnevalgfordeling for utdanningsplan

Rettet visning av tall for kolonnene 2 - 5+ RT366667

Publisert 17. jan. 2020 16:00 - Sist endret 19. jan. 2020 18:41