Databasendring FS8.2.3

Databaseoppgradering fs8.2.3 (flis03) er lagt ut:

https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/database/

Alle institusjoner skal installere denne flisen

Spesielt med denne oppgraderingen

 • Denne oppgraderingen kan ikke installeres mens brukere er inne i databasen

 • Inneholder skjemaendringer for

  • Etterutdanningsmodulen - videreutvikling EVUweb3.

  • m.m.

 • VIKTIG:.

 • Og noen mindre tillegg og rettelser i rutiner/rapporter.

Beskrivelse

 

Skjemaendringer

 • Datasystem
  Ny kolonne Status_Krev_Aktiv_Sensor. RT365422

 • Personreg:
  Nye kolonner Dato_Siste_Import_Dsf, Dato_Siste_Import_Dsf_Navn, Dato_Siste_Import_Dsf_Adr, Dato_Siste_Import_Dsf_Land. FS-877 FS-893

 • Etterutdkursforetak
  Nye kolonner: Dato_Frist_Godkjenning og Tall_Ant_Maks_Deltaker. FS-875 FS-880

 • Nye tabeller Kursdeltakerpraksis og Kursdeltakelse_Praksis. FS-838

 • Emnekomb_I_Emnekomb: Nye kolonner Arstall_Valg_Til og Terminkode_Valg_Til. RT356327

 • Varsellogg: Ny kolonne Antall. FSWS-2335

 • Etterutdkurs: Ny kolonne Status_Innhent_Fakturaadr. FS-882
 • Deltaker og Person: Ny kolonne Emailadresse_Arbeid FS-588
 • Ny tabell Adressetype. FS-791
 • Kursdeltakelse: Nye kolonner Navn_Faktura og Adressetypekode_Faktura. FS-791 FS-876
 • Tabellen FS_System.Rel_FSUtplukk: Ny kolonne Emailadresse_Arbeid. FS-588

Diverse

 • Etterutdanning: Funksjonen for henting av GSK fra SO er utvidet med å også forsøke å beregne GSK basert på NVB-vitnemål som er hentet inn. FS-837

 • Rettelse i funksjonen som beregner bestått/godkjent for ekvivalente vurderingskombinasjoner

 • Oppdatering av emne etter import fra EpN: Rettelse slik at saksbehandlerinitialer oppdateres ved senere endring. RT367479

 • Rettelse i visning av undervisningsmelding - som feilet med feilmelding om numerisk feil eller verdifeil. RT368736

Kontroll av database-aktiviteter og automatiske rutiner

Ny jobb: RYDD_DOKARKIV - Sletter dokumenter fra dokumentarkivet etter angitt slettedato. FS-848

FS002.001 Nedlasting av felleskoder

 • Ny felleskodetabell: Adressetype. FS-791

FS011.009 Uteksaminerte grunnskolelærere - fagvalg

Rettelse i telling av 30- og 60sp enheter.

FS154.001 Import av eksterne resultater

Utvidet med resultatutveksling også for kursdeltakere. Dette forutsettes at det settes inn J for aktiv for modulegenskap RESIMPORT i modul ETTERUTD.

Rutinen vil gjennomgå kurs med J for krav om høyere utdanning. Dette gjør den etter dato for start for opptak og tidligere enn frist for ettersending. Dersom frist ettersending ikke er angitt vil rutinen senest kjøres dato for søknadsfrist. FS-881

FS154.011 Import av eksterne resultater for aktive studenter i kull

Ny rutine for å bestille resultatimport for aktive studenter innenfor et kull. FS-705

FS250.001 Inndragning av studierett

 • Nye parametere lagt til for å styre om hhv permisjon, utveksling, lavere planlagt progresjon og/eller sanksjon skal medføre nedjustering av antall terminer det skal testes for. FS-802 RT334490
 • Nytt parameter innført for beregningen "Manglende studieprogresjon pr termin": Inkludér studiepoeng vurderingsmeldt i utdanningsplan denne termin. FS-594 RT235558

FS352.001 Semesterkvittering

Rutinen oppdaterte dato endring når denne ble kjørt uten oppdatering. Dette er rettet. RT366614

Publisert 31. okt. 2019 21:58 - Sist endret 1. nov. 2019 10:02