Databasendring FS8.2.1

Databaseoppgradering fs8.2.1 (flis01) er lagt ut:

https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/database/

Alle institusjoner skal installere denne flisen

Spesielt med denne oppgraderingen

 • Denne oppgraderingen kan ikke installeres mens brukere er inne i databasen

 • Inneholder skjemaendringer for

  • EVU-modulen

  • og mindre endringer for en del andre moduler...

 • Og noen mindre tillegg og rettelser i rutiner/rapporter.

Beskrivelse

Rettigheter

 • Rollen FS-EKSKLAGE har nå rettighet til å utføre FS571.001 og FS579.001 RT340653
 • Rollen FS-STUDIE2 har rettighet til å slette fra tabellen studieprogramlogg.
 • Rollen FS-SYSEIER har rettighet til å slette fra tabellen resultatbestilling.
 • Rollen FS_PERSON_GSK har ikke lengre rettigheter til å legge til eller slette personer. Brukere som skal opprette eller slette personer må ha rollen FS_PERSON. RT339982

Skjemaendringer

 • Opprydding etter FS8.2
  • Tabellen Praksisperiode er fjernet
  • Tabellen Undervisningsform er fjernet
  • Tabellen Studierettalgoritme er fjernet
  • Tabellen Veiledningspraksis er fjernet
  • Kolonnene Studienivakode_Fom og Studienivakode_Tom er fjernet fra tabellen Studieprogramstudent.
  • Kolonnen Merknadtekst_Sokweb er fjernet fra tabellen Soknad
 • Kursinfo: Nye kolonner for dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT335673
 • Utvavtaleinfo: Nye kolonner for dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT335673
 • Vurderingstid:
  • Nye kolonner for dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad.
  • Det er lagt til kontroll av verdi for rekkefølgenr slik at denne må ha verdier som følger rekkefølgen på terminer innenfor samme år. En kan ikke lengre f eks ha rekkefølgenr på høst som er lavere enn et nummer på våren.
 • Opptak: Nye kolonner for dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT340831
 • Emnevalg_I_Emnekomb: Kolonnen Status_Srett_Krav er påkrevd, med J som default verdi.
 • Ny tabell Inst_Vurdering. Kodeverdier for institusjonens vurdering av prøveforelesning.
 • Dr_Proveforelesning: Nye kolonner:
  • ProveforelesningLopenr (ny ID)
  • Dato_Komm_Vurdering
  • Kommvurdkode
  • Dato_Inst_Vurdering
  • Instvurdkode
 • Ny tabell JobbLogg_Master. Er i første omgang tatt i bruk for å få innsyn i hva jobbene for protokolloverføring og sammenslåing av resultater har gjennomført.
 • Ny tabell JobbLogg_Detail.
 • Personid: Kolonnen Personidverdi er utvidet til 256 tegn.
 • Undervisningsenhet: Default verdi for Status_Campus_Valgbar er endret fra J til N.
 • Campus_Vurdkomb: Fremmednøkkel for campuskode går direkte til tabellen Campus i stedet for Campus_Emne.
 • PDF_Bestilling: Ny kolonne: Dato_Slett. Denne for å kunne få inn slettedato for dokumenter i dokumentarkiv.
 • Praksissted: Default verdi for Status_Aktiv er endret fra N til J.
 • Ny tabell Kursdeltakelse_Sekvensstatus FS-806
 • Ny tabell Kursdeltakelse_Praksis FS-838
 • Kursdeltakelse
  • Ny kolonne Dato_Frist_Trekk FS-831
  • Nye kolonner: Status_Kvalifisert og Poengtall. FS-827
  • Status_Fakturaadr endret fra Not Null til Null. FS-833
  • Ny kolonne Status_Fakturaadr. FS-834
 • Etterutdkurs
  • Nye kolonner: Status_Aut_Venteliste, Status_Aut_Steng_Pameld  FS-815
  • Nye kolonner: Status_Krav_Praksis, Status_Krav_Hoyere_Utd, Status_Krav_Andre, Url_Krav_Bokmal, Url_Krav_Nynorsk, Url_Krav_Engelsk, Merknad_Krav_Bokmal, Merknad_Krav_Nynorsk, Merknad_Krav_Engelsk FS-839
  • Nye kolonner: Tekst_Tilbud_Bokmal, Tekst_Tilbud_Nynorsk, Tekst_Tilbud_Engelsk, Tekst_Kvittering_Bokmal, Tekst_Kvittering_Nynorsk, Tekst_Kvittering_Engelsk FS-835
  • Endret krav til setting av Dato_Frist_Ettersend relatert til periode for kurs. FS-816
  • Endret krav til setting av kolonner når en angir J for bruk av EVUweb3.  FS-586
  • Fjernet restriksjon på at dato_frist_trekk må være senere enn dato_frist_soknad
  • Fjernet restriksjon på at dato-frist_trekk må være senere enn dato_svarfrist.
 • Fakturareskontro
  • Nye kolonner: Adrlin1, Adrlin2, Postnr, Adrlin3, Adresseland FS-791
 • Praksisavtale: Ny kolonne: Antall_Periode.
 • Vurdkombmelding, Studentvurdkombprotokoll, Vurdkombklage
  • Utvidet kolonne Personliste_Sensur til 400 tegn
  • Utvidet kolonne Personliste_Sensuroverfor til 200 tegn
 • Godkjsaktype: Ny kolonne Status_Studentweb_Vis RT340677
 • StudentVurdkombprotokoll: Forbedret beregning av Antall_Tellende_NGang og Antall_Tellende for emner som inngår i emnekjeder (ekvivalenser). RT341206 RT343838
 • Klagetype: Nye kolonner: Arkivnokkelkode, Arkivtilgangkode, Arkivtilganggruppekode, Arkivdelkode, Status_Flyt FS-849
 • Vurdkombklage: Ny kolonne: Url_Begrunnelse
 • Undervisningsmelding: Forbedret automatisk setting av campus der dette ikke er angitt. RT341887
 • Vurdkombklage: Ved nyregistrering av begrunnelsessak blir nå kommisjon og resultat kopiert fra protokoll (som for klage). RT342174

Diverse

 • Resultatstatus A inngår ikke lengre i stryk-tabellene eller strykberegning i følgende rapporter: RT329102
  • FS580.001
  • FS581.001
  • FS582.001
  • FS754.001
  • Visning i Studentweb av strykprosent
 • Utsending av e-post (arkiv): Logging av avsender kunne i noen tilfelles smitte fra forrige e-post som ble sendt ut. Dette er rettet. RT341798

Resultatgrunnlag

Nivå 800 behandles nå som lavere grad. RT337408

Utdanningsplan samlebilde

Dialogen til venstre i bildet inkluderer nå emnekategori også for eksterne resultater. RT336972

Undervisningsenhet samlebilde

Knappen "Ledige partier" gir nå resultat igjen (leverte en blank tekst).

FS011.004 DBH-rapportering Eksamen

Rettet beregning av bestått gjentak for de tilfeller der gjentaket er gjort i samme semester/samme vurderingstid med med ulik vurderingsordning. RT342023

FS149.001 Diagnose - NOM

Diagnose FFP01 kjøres nå når rapporten kjøres for alle søkere. Er tidligere utelatt da denne tar mye tid. RT338123

FS153.004 Spesialtilpasninger for vurderingsenhet - datofordelt

Rapporten er endret slik at den for vurderingsenheter som går over en periode presenterer spesialtilpasninger for hver enkelt dato i denne perioden. RT341414

FS159.001 Opprette søkere som student

Dato-periode for utvekslingsstudent er endret som følger RT347483

 1. Benytter periode for studierett angitt på søknadsalternativet
 2. Benytter periode for utveksling angitt på opptakstermin
 3. Benytter samme periode som beregnet for studierett. Dersom til-dato for studierett ikke er angitt, vil denne beregnes ut fra til-termin for utveksling.

Rettet funksjonen for overføring av merknad til student. RT353891

FS408.001 Oppretting av undervisningsenheter

Rettet feil som gav feilmelding om brudd på entydig nøkkel. RT341895

FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger

Rutinen fant ikke obligatoriske aktiviteter når den ble kjørt for Vurderingstid. Dette er rettet. RT342050

 

Publisert 14. juni 2019 12:32 - Sist endret 4. juli 2019 13:04