Databasendring FS8.1.3

Databaseoppgradering fs8.1.3 (flis03) er lagt ut:

https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/database/

Alle institusjoner skal installere denne flisen

Spesielt med denne oppgraderingen

 • Denne oppgraderingen kan ikke installeres mens brukere er inne i databasen

 • Inneholder skjemaendringer for

  • EVU-modulen, ved innføring av ny EVUweb

  • Klagesaker, for å støtte lovendring om ny klagebehandling ved mer enn 1 karakter avvik fra opprinnelig karakter.

 • Og noen mindre tillegg og rettelser.

Beskrivelse

Rettigheter

 • Rollen FS-PERSONNR har nå rettighet til å utføre alle slettefunksjonene i rutinen FS200.001 Endring av fødselsnummer FS-696 RT252614
 • Rollen FS-EKS2 har rettighet til å oppdatere tabellen campus_vurdkombenhet. RT325675
 • Ny rolle FS-ETTERUTD3
  • Med rettighet til å endre i kursprotokoll (ny tabell) FS-660

Skjemaendringer

 • Kursavbruddstatus: Nye kolonner for nynorsk og engelsk navn. FS-685 
 • Etterutdanningskurs: Nye kolonner:
  • For å styre om kurs skal ut på EVUweb3: Status_Opptak_Evuweb3, Dato_Opptak_Fra_Evuweb3, Dato_Opptak_Til_Evuweb3 FS-687
  • Ettersendringsfrist: Dato_Frist_Ettersend FS-691
  • Angi krav for kvalifikasjon: Status_GSK_Krav, Merknad_Andre_Krav FS-646
 • Kursdeltakelse: Nye kolonner:
  • Individuell ettersendringsfrist: Dato_Frist_Ettersend FS-691
  • Varsling av dokumentopplasting: Status_Ubehandlet_Dok, Status_Ubehandlet_UHres, Dato_Ubehandlet_UHres, Status_Ubehandlet_Vdgres, Dato_Ubehandlet_Vdgres FS-651
  • For klargjøring til protokolloverføring: Vurdbehstatkode FS-660
 • Ny tabell Kursprotokoll. For å langtidslagre resultat av kursdeltakelse. FS-660
 • Dokumentarkiv: Referanse til kursprotokoll for kursbevis. FS-660
 • Ny tabell Kursdeltakelse_Dokarkiv. For å knytte dokumenter til kursdeltakelse (opplasting Evuweb3) FS-650
 • Akseptansetype: Ny kolonne Sekvensnr_Evuweb. For å tilgjengeliggjøre akseptansetyper i Evuweb3 FS-708
 • Ny tabell Deltakerakseptanse. For å lagre akseptansesvar fra Evuweb3. Denne er synkronisert med Personakseptanse. FS-709
 • Ny tabell KursdeltakelseMangel. For å lagre mangler for kursdeltakelse (søknad). FS-221
 • Etterutdkurssporsmal: Ny kolonne: Status_Fritekst. For forenklet spørreskjemafunksjonalitet i Evuweb3. FS-729
 • Etterutdkurssvar: Ny kolonne: Fritekst. For forenklet spørreskjemafunksjonalitet i Evuweb3. FS-729
 • Vurdkombklage: Nye kolonner for behandling av 2.gangs klagesensur (endring UH-lov): Karaktertall_Ny, Vurdresstatkode_Ny, Status_Behandling2, Kommislopenr_Ny2, Karaktertall_Ny2, Vurdresstatkode_Ny2. FS-721
 • Utestengstatus: Nye kolonner for å styre hvilke sammenhenger ulike sanksjoner skal fremkomme i:
  Status_Opptak, Status_Godkj, Status_Und, Status_Vurd. FS-713
 • Vurderingskombinasjon: Ny kolonne for e-postadresse for melding om klagesak (for å skille fra e-postadresse for begrunnelsesak): Emailadresse_Klagemail_Annen FS-515
 • Vurdkombenhet: Ny kolonne for e-postadresse for melding om klagesak (for å skille fra e-postadresse for begrunnelsesak): Emailadresse_Klagemail_Annen FS-515
 • Sted: Ny kolonne for e-postadresse for melding om klagesak (for å skille fra e-postadresse for begrunnelsesak): Emailadresse_Klagemail_Annen FS-515
 • Pdf_Dokument: Nye kolonner for å referere dokument til kursdeltakelse (og senere arkivering i dokumentarkiv):
  Deltakernr, Etterutdkurskode, Kurstidsangivelsekode.

Diverse

 • PDF-arkivering (WS): Tilpasset for å lagre pdf av kursbevis i dokumentarkiv FS-660
 • Dersom Status_Opptak_Evuweb3 setter J må kolonnene for periode opptak, frist søknad, trekkfrist ha verdi. Dersom kurssøknad ikke automatisk gis verdi J for svar så kreves også svarfrist. FS-728
 • Visningen av høyeste kvalifikasjon (ulike bilder) tar nå hensyn til navnehistorikk for studieprogram og kvalifikasjon. RT324289
 • Visning av merknader for student (som hittil har vært for student samlebilde) er nå tilpasset også for søknadsbilder og kursdeltakelsebilder.
 • Forbedringer i test av ekvivalenser ved kontroll av forkunnskapskrav. RT256501
 • Beregner desimaltall for utvidet tid basert på nye kolonner med eksplisitt angivelse av timer og minutter.

FS431.003 Mottatt dokumentasjon

Ny rapport, for å få oversikt over mottatte dokumenter og resultater for kurssøkere. FS-661

FS432.001 Bekreftelse på mottatt kurspåmelding

Verdilisten for parameter Tilbud er utvidet med valget Venteliste. FS-689

FS435.001 Kursbevis

Rapporten tar nå utgangspunkt i den nye kursprotokoll-tabellen for å lage kursbevis. FS-660

FS439.002 Overføring fra kursdeltakelse til kursprotokoll

Ny rutine. FS-660

FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger

Rettet to feilsituasjoner ved kjøring på utplukk tid. RT325172

FS566.001 Vurderingsprotokoll

Utplukket på klagesaker i rapporten FS566.001 er endret slik at kun saker av type SENSUR kommer med. FS-706 RT260879

FS571.001 Beregning av samlet karakter for vurdering

Foretar nå også samlet beregning (til stryk)  beregning dersom stryk-karakter inngår fra annen kombinasjon. RT325196 RT325255

FS579.003 Ikke-ferdigbehandlede begrunnelse- og klagesaker

Denne rapporten danner også grunnlag for e-post til sensorer og administrasjon om begrunnelsesaker og klagesaker. De nye kolonnene for e-postadresse for klagesaker er tatt i bruk i rapporten. FS-515

 

 

Publisert 19. okt. 2018 23:29 - Sist endret 22. okt. 2018 10:03