Databasendring FS8.1.1

Databaseoppgradering fs8.1.1 (flis01) er lagt ut:

https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/database/

Alle institusjoner skal installere denne flisen

Spesielt med denne oppgraderingen

 • Denne oppgraderingen kan ikke installeres mens brukere er inne i databasen

 • Viktigste endring er utvidelse av konteringskolonnene KDIM5 og PROSJEKTNR.

 • Inneholder ellers skjemaendringer som forberedelse for klage på vurdering i Studentweb, og noen mindre endringer for opptak, spesialtilpasning, resultatutveksling.

Beskrivelse

Generelt

 • Rettelse i krav til oppmøteregistring. Manglende data førte til av fagpersonweb feilet. RT247380
 • Ved import av vitnemål fra SO ble det ikke satt J for Ubehandlet NVB-resultat dersom det ikke eksisterte noen søknadsalternativ. Dette kunne skje dersom import av søknadsalternativ feilet av en eller annen grunn. Kravet om at søknadsalternativ eksisterer er tatt vekk når denne J'en settes. RT247559
 • Ved nyregistrering av søknad ble det satt inn J for ubehandlet NVB-resultat også i de tilfeller søker ikke har akseptert bruk av NVB-vitnemål. Dette er rettet. RT251137
 • Rollen FS_UND4 er gitt rettighet til å oppdatere lmslopenr for emne.
 • Undervisningsaktiviteter lot seg ikke oppdatere av saksbehandlere med brukernavn på mer enn 16 tegn. Denne er rettet. RT248797
 • Oppdatering av vekting-kvalifikasjon for emne i utdanningsplan: Dersom studenten har et gyldig resultat vil kontrollen av antall vekting gjøres relatert til redusert vekding for dette resultatet. RT250250
 • Tabellen nvb_bestilling kan leses av dem med rollen FS_LES1 og slettes av dem med rollen FS_SYSEIER.
 • Rollen FS_PERSONINFO kan oppdatere tabellen Navn_Endring.

Skjemaendringer

 • Campus: Lagt til rette for registrering av to-nivå struktur for campus. RT217883
 • For beskyttet tittel er det lagt på to status-verdier: Gradtittel og Yrkestittel. For kvalifikasjon er det nå to felter for beskyttet tittel: Grad- og yrkestittel. RT248280
 • Godkjenningsinstans: Ny kolonne: Nsdgodkjenninginstanskode_Fsk. Kolonnen Nsdgodkjenninginstanskode er gjort om fra Not null til Null (for fagskolerapportering)
 • Studieprogram_Rapportering: Ny kolonne Status_Stotte_Helsedir (for fagskolerapportering)
 • DBH_FS_Vurdering: Ny kolonne: Innpass
 • DBH_FS_RegStudent: Nye kolonner: Stotte_Helsedir og Mobilnr
 • Undervisningsenhetlogg: Endret kolonne Brukerid_Endring fra 16 til 30 tegn.
 • Merknadtype: Ny kolonne Sortrekkefolge
 • Institusjon: Nye kolonner: Status_Akkreditert, Arstall_Akkreditert_Fra, Arstall_Akkreditert_Til, Kilde_Akkreditert
 • Campus_Vurdkomb: Tatt vekk krav om at campus for denne må være oppgitt på emnenivå.
 • Campus: Nye kolonner: Status_Aktiv og Campuskode_Eier (for to-nivå struktur)

FS159.001 Oppretting av søkere som student

Rettet oppretting av klassemedlemskap (ble ikke utført etter FS8.1-installasjon) RT248329

FS550.001 Kandidatnummerering

 • Rutinen er endret slik at også emner med deler nummereres i de tilfeller ikke helheten skal nummereres. RT237687
 • Rutinen kunne feile i nattkjøringen ved videre nummerering av emner med tilfeldig nummerering. RT248511

FS670.002 Vitnemål

 • For side 1 hentes nå beskyttet tittel fra det nye feltet Yrkestittel på kvalifikasjon. RT248280
 • Side 3 tok ikke hensyn til navnehistorikk for kvalifikasjon. Dette er rettet. RT246893 

FS990.001 Kandidatrapport, opplæringsoversikt

Navn for veilederkategori presenteres i stedet for kode. RT247249

Publisert 7. mai 2018 19:34 - Sist endret 7. mai 2018 19:35