Databasendring FS7.9.6

Databaseoppgradering fs7.9.6 (flis06) er lagt ut:

https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/database/

Alle institusjoner skal installere denne flisen

Spesielt med denne oppgraderingen

 • Denne oppgraderingen kan ikke installeres mens brukere er inne i databasen

 • Viktigste endring er utvidelse av konteringskolonnene KDIM5 og PROSJEKTNR.

 • Inneholder ellers skjemaendringer som forberedelse for klage på vurdering i Studentweb, og noen mindre endringer for opptak, spesialtilpasning, resultatutveksling.

Beskrivelse

Generelt

 • Rettelse av aldersberegning for personer født etter år 2000.

Skjemaendringer

 • KDim5 er utvidet til 12 tegn i alle tabeller denne forekommer RT209576
 • Fakturatype er utvidet med kolonner for kontaktinformasjon (telefonnr, e-post, url). Til bruk for eFaktura. RT209731
 • Postkasseadresse (digital postkasse) er utvidet til 100 tegn (var for kort i noen tilfeller) RT210295
 • Infotermin_Studieprogram er utvidet med kolonnen Status_Eksport_Studyinnorway, for å kunne vidererapporter til SiU via utdanning.no RT210468
 • Spesialtilpasningstype er utvidet med kolonnen status_praksis
 • Person_Spesialtilpasning er utvidet med kolonnen Merknadtekst_Praksis
 • Institusjon er utvidet med kolonnen schacHomeOrganization
 • Navnekolonnenen for tabellen Infotype er utvidet fra 40 til 120 tegn
 • Planinformasjontype er utvidet med kolonnen status_aktiv
 • Merknadtekst for Fagprofil er utvidet fra 1000 til 4000 tegn
 • Studieprogramstudent er utvidet med kolonnen studentveivalg. Skal benyttes for å effektivisere søk i student samlebilde.
 • Vurderingskombinasjon er utvidet med kolonnen Status_Begrunn_Studweb
 • Klagetypenavn for Klagetype er utvidet fra 40 til 60 tegn
 • Klagetype er utvidet med kolonnene Klagetypenavn_Nynorsk, Klagetypenavn_Engelsk, Klagetypebeskrivelse_Bokmal, Klagetypebeskrivelse_Nynorsk, Klagetypebeskrivelse_Engelsk, Status_Studweb og Tall_Dager_Frist
 • Tabellen Klagetype er gjort om til en VPD-tabell
 • Merknadtekst_Klage for Vurdkombklage er utvidet fra 250 til 1000 tegn
 • Vurdkombklage er utvidet med kolonnen Saksbehinit_Ansvar
 • Dokumenttype er utvidet med kolonnen Status_Valgbar_Studentweb
 • Tabellen Dokumenttype er gjort om til en VPD-tabell
 • Sokerdokument er utvidet med kolonnene Dato_Apnet og Saksbehinit_Apnet

Ulike rapporter betalingsmodulen Dim5 er utvidet fra 3 til 12 tegn RT209576. Prosjektnr er utvidet til 8 siffer RT209360.

Oppnådd kvalifikasjon Kan nå endre oppnådd-dato også for kvalifikasjonsoppnåelser som er rapportert DBH RT210647

Vitnemålsrapporter Kan oppdatere dato for utesendt vitnemål uten at endringsstatus må gis verdi

 

Publisert 8. des. 2016 08:40 - Sist endret 9. des. 2016 08:51