Databasendring FS7.9.5

Databaseoppgradering fs7.9.5 (flis05) er lagt ut:

https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/database/

Alle institusjoner skal installere denne flisen

Spesielt med denne oppgraderingen

 • Denne oppgraderingen kan ikke installeres mens brukere er inne i databasen

 • Viktigste endring er tillegg av Campus i flere tabeller, og mulighet for å ugyldiggjøre kvalifikasjonsoppnåelser.

 • Inneholder ellers mindre skjemaendringer som gjelder behandling av infotyper, vurderingsenhet, kommisjon m.m.

Beskrivelse

Roller

 • Ny rolle fs_helse, til bruk for rapportering til Helsedirektoratet
 • FS_LES1 har nå innsyn i tabellen undmeldinglogg
 • Nye rettigheter for FS_WSROLE (slik at FSWS kan kjøre alle FS_WS-programpakker)
 • FS_SYSEIER har nå sletterettighet til alle historikk-tabeller for opptak

Skjemaendringer

 • Tilgjengelig_Rom er utvidet med kolonnen Campuskode
 • Eksvakt_Tilhorighet er utvidet med kolonnen Campuskode
 • Studentvurdkombprotokoll er utvidet med kolonnen Campuskode
 • Campus er utvidet med kolonnen status_default
 • Kolonnen brukernavn for person kan herettter kun oppgis med små bokstaver
 • Karakterregel er utvidet med kolonnene Karregelbeskr_Lang_Bokmal, Karregelbeskr_Lang_Nynorsk, Karregelbeskr_Lang_Engelsk. Dette til bruk i Vitnemålsportalen (skal utarbeides felles tekstbeskrivelser for karakterregler).
 • Ny tabell Grad_NavnHist, for navnehistorikk for kvalifikasjoner
 • Navnekolonnene for tabellen Nus_Enkeltutdanning er utvidet fra 80 til 160 tegn.
 • Ny tabell Utvpersonlogg (for å logge endringer for utvekslingsperson)
 • Oppnadd_Grad_Prot er utvidet med kolonnen Status_Manuelt_Ugyldig
 • Emne_I_Studieprogram er utvidet med kolonnene Arstall_Fra, Terminkode_Fra, Arstall_Til og Terminkode_Til. Disse vil fra FS8.0 erstatte eksisterende datoperioder.
 • Ny tabell Infobruktype (kodesett for hvordan infotyper kan benyttes)
 • Ny tabell Infotypebruk (hvordan den enkelte infotype skal benyttes)
 • Vurdkombenhet er utvidet med kolonnene Dato_Eksamen_Fra og Dato_Eksamen_Til (bruk av disse kommer senere)
 • Kommisjon er utvidet med kolonnen Prosenttall_Oppmeldte (bruk av denne kommer senere)
 • Personbilde er utvidet med kolonnene Dato_Opprettet, Saksbehinit_Opprettet, Dato_Endret og Saksbehinit_Endret
 • Emnekomb_I_Emnekomb er utvidet med Status_Generere_Timeplan
 • Mail_Arkiv er utvidet med status_vis_til_avs_mail_arkiv
 •  
 • Historikktabellene H_Opptakstudieprogram, H_Fagprofil og H_Soknad er utvidet med kolonner som er lagt til i 2016

DBH-rapportering Flere DBH-rapporter er utvidet med Campus-kolonne.

Kvalifikasjonsrapporter Kvalifikasjonsoppnåelser som er markert ugyldig tas ikke lengre med i kvalifikasjons- og vitnemålsrapporter

FS002.001 Nedlasting av felleskoder Inkluderer nye kodetabeller som er med i denne flisen

FS180.001 Historikk-overføring Utvidet med nye kolonner som er innført i 2016

FS352.001 Semesterkvittering Henter ikke lengre utplukk fra personakseptanse (etter at bestilling er tatt i bruk i ny Studentweb)

FS357.001 Oppdatering av registerkortopplysninger Innført oppdatering av campus for registerkort

 

 

Publisert 8. des. 2016 09:01 - Sist endret 8. des. 2016 09:04