Databasendring FS7.7.1

Databaseoppgradering fs7.7.1 (flis01) er lagt ut:

https://www.fellesstudentsystem.no/fs-drift/nedlasting/database/fs77-01/

Alle institusjoner skal installere denne flisen

Spesielt med denne oppgraderingen

 • Denne oppgraderingen kan ikke installeres mens brukere er inne i databasen

Beskrivelse

FS001.102 SMS-bruker (fs-system) Tabell for logging av SMSutsending er innført, og programpakken for utsending av SMS har statet logging av all SMS-utsending. Rapporten FS001.102 i FS-system er dermed klar for bruk.

FS009.003 Lokale applikasjonstekster Rettelse i rapporten slik at den kan kjøres uten feil (endret funksjonalitet til Oracle 12). RT1769967

FS031.001 Eksamensresultater til Lånekassen Nå blir også studenter med D-nummer rapportert

FS031.002 Studentstatus til Lånekassen Nå blir også studenter med D-nummer rapportert

FS101.003 Søkerliste Visvalget Fagprofilmerknad begrenser nå visningen til fagprofil som gjelder hvert enkelt søknadsalternativ, ikke alle søknadsalternativ for hele søknaden. RT1773432

FS160.001 Opptak Utestenging tester nå iht termin for opptaket RT1598824

FS180.001 Overføring til søknadshistorikk Denne overfører nå også referanser til dokumentarkiv RT1769681

FS205.001 Generere fakturadata Det brukes nå detaljtypenavn i stedet for linjestreng når denne er tom for fakturadetaljbeskrivelse. Bruker purretekst i stedet for girotekst når fakturaen er en purring.

FS205.004 Reskontro - datofordeling Rettet slik at ikke innbetalinger som er flyttet blir tellet dobbelt RT1750000

FS474.007 Fremmøteoversikt - undervisning Rettet avkrysning (manglet en dato-sjekk). RT1728981 FPW-305

FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger Rutinen setter nå resultatstatus M ved manglende forkunnskapskrav (når en velge å oppdatere status i stedet for å slette meldingen). RT395101 FS-19

FS522.003 Sensurskjema - oppgave Lagt til rette for endringer som kommer i senere klientoppgradering. RT409589 FS-61

FS540.002 Eksamensdager fordelt på dato Visning av klokkeslett: Denne hentes nå primært fra eksamensrom, deretter fra vurderingsenheten (ble tidligere kun hentet fra vurderingsenheten). Det er lagt til rette datagrunnlag for å vise ordinær tid for eksamen. Endring i selve rapporten kommer i senere klientoppgradering. RT946010 FS-293

FS555.001 Godkjenningsliste - alle obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldinger Nye parametere: Inkluder undervisningsmeldte som ikke er vurderingsmeldt, Inkluder studenter som har trukket seg. Parametervalget i klient kommer i neste klientoppgradering. RT832682 FS-242

FS555.002 Godkjenningsliste - obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldinger

Nye parametere: Inkluder undervisningsmeldte som ikke er vurderingsmeldt, Inkluder studenter som har trukket seg. Parametervalget i klient kommer i neste klientoppgradering. RT832682 FS-242
Beregning av kull/klassetilhørighet tar nå hensyn til emnet rapporten kjøres for.
FS568.001 Resultatliste vurdering Rettet klassefordelt rapport. Rapporten sjekket klassetilhørighet pr dags dato, dette er rettet til eksamensdato. RT1797731 

FS571.002 Kopiering av resultatstatus for en vurderingsenhet fra melding til delmelding Denne vil nå sette KO på deler, dersom helhet har KO, samtidig som vurderingsresultatstatus kopieres. RT955301
FS573.001 Overføring fra vurderingsmelding til vurderingsprotokoll Denne vil også overføre deler uten verdi KO, dersom helhet har verdi KO for behandlingsstatus. RT955301

FS660.001 Oppnådde kvalifikasjoner Nye kolonner: epostadresser. Fremvisning kommer i senere klientoppgradering.

FS933.001 Adresseliste kreering Ny rapport. Rapporten er med i neste klientoppgradering. RT1627522 FS-368 FS-381

FS934.001 Disputasoppslag Rettet rapporten, fungerte ikke for utplukk på sted.

FS999.001 Avslutning - drgrad Ved overføring av eksternresultat til oppnådd grad tas nå også emnekategori med. RT1770015

Web Service

 • BAS Fikset det slik at student kan oppdateres med bibsys-id når studentkort legges inn, dersom dette er ønskelig.
 • Public 360 Fikset en bug som gjorde at studenter ikke ble sendt over.
 • Oppmøteregistrering Lagt til prosedyre for å sende ut oppmøte-bekreftelse.
 • Resultatutveksling Sjekk på ulovlig NUS-kode, så ikke lagring feiler
 • Timeplan Lagt til prosedyrer for oppdatering av undervisningstimeplaner, -rom og personroller med data fra TP
 • Lagt til nye roller for tjenesteadministrasjon
 • StudInfo2
  • Lagt "level" i eget element (deluttrekk Eksamen)
  • Ny parameter "infotermin" (deluttrekk Emne)
  • Nytt alternativ for parameter "returid" (deluttrekk Fagperson)
  • Fjernet betingelse på utgått felt "Reservert nettpubl" (deluttrekk Fagperson)
  • Rettet unik-feil som noen ganger ble trigget (deluttrekk Undervisning)
  • Lagt til <rekkefolgenr> i <infotyper> (alle deluttrekk)
  • Fjernet filter på utilgjengelig felt Status_Publisering i Personrolle, bortsett fra for Und.aktivitet (alle deluttrekk)

Søknadsweb

 • Nye programpakker for ny versjon av Søknadsweb
 • Rettet mangel ved sletting av dokumenter fra søknadsweb. Dersom dokumentet var knyttet til en søknad, feilet slettingen. Det er nå lagt til sletting av referansen til søknaden før dokumentet slettes. RT1769681
 • Søknad får nytt statusfelt: status_trukket (N/J)

Andre endringer

 • Ny rolle FS_SMS For å sende ut SMSer må heretter saksbehandler tildeles denne rollen. Tidligere hadde alle tilgang til dette.
 • Merknadstekst i tabellen student (i bildene Student og Person/Student) er utvidet fra 250 til 1000 tegn.
 • Flettefil Innført ny funksjonalitet for flettefiler og bruk av flettefiler i rapporter og rutiner. I første omgang vil denne blir brukt i rapporten FS214.001 E-post (kommer i senere klientoppgradering).
 • Generering av brevtype krever rollen FS_BREV
 • RUST Ved eksport til RUST vil ikke lengre dato for endring/saksbehandler oppdateres automatisk
 • Permisjon for PhD: Startdato for permisjon må være tidligere enn beregnet slutt for studiet. RT1741811
Publisert 12. mai 2015 08:19 - Sist endret 29. mai 2015 07:51