Databasendring FS7.5.01

Databaseoppgradering fs75_01 (flis01) er lagt ut:

https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/sun/tjenester/fs/nedlasting/Database/FS75_01/

Alle institusjoner skal installere denne flisen

Spesielt med denne oppgraderingen

 • Denne oppgraderingen kan ikke installeres mens brukere er inne i databasen

Beskrivelse

FS002.001 Nedlasting av felleskoder

 • Rolle: Lagt til oppdatering av status fagpersonweb.
 • Tabellen Tilbudsvarstatus er lagt til i rutinen. Gir med dette engelske navn for statuskodene.

FS009.004 Diagnoserapport for LMS-integrasjon

 • Nytt varsel for modulvalg
 • Generalisert varsel for WSAuth mhp. Itslearning
 • Varsel for Person endret til å kun forekomme for aktive Fagpersoner/Kursdeltakere
 • Studenter må ha Brukernavn satt hvis det brukes som Userid (modulvalg USERID_KOL = 1)
 • Lagt til varsler: PersonRolle mangler aktiv Fagperson, eksportmarkering for Person
 • Generalisert varsler om eksportmarkering uten tilsvarende aktivt modulvalg til også å gjelde hvis referert Sted er inaktivt

FS010.005 Studieplasser Endret rapportering av studieplasser for NOM-studier: Trekker nå antall reserverte plasser fra budsjetterte plasser. RT1348889

FS170.001 Søkere til innreisende utveksling Ny rapport

FS171.001 Nominerte søkere - kontrollrapport Ny rapport

FS158.001 Automatisk behandling av søknader Vitnemål uten verdi for feltet førstegangsvitnemål gir nå grunnlag VES. Dette gav tidligere grunnlag VOV dersom søker var under 22 år.

FS159.001 Oppretting av student Oppdaterer nå kull for eksisterende studentinstrumenter. Oppdaterer oppholdstype for utvekslingsperson ut fra det som angis for opptakstype på opptakstudieprogram (nytt felt i flis01). Dersom det ikke oppgis verdi for oppholdstype for opptakstudieprogram benyttes verdien STUDIER.

FS200.040/StudInfo

 • Utplukk av oblig.aktivitet hentes ut på årsbasis (på lik linje med andre vurd.kombinasjoner)
 • Rettet feil i infoelementer for veivalg (erstattet StudieprogramInfo med StudieretningInfo + begrenset på aktuell ÅrTermin)

FS201.006 Studentopplysninger Realkompetanse er inkludert i rapporten

FS611.001 Diploma Supplement Rettet henting av tilleggstekst for student (merknad DS-TILLEGG fra oppnådd kvalifikasjon protokoll)

FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert Kommentar fra opptaksgrunnlag vises i rapporten etter kjøring (vises i neste klientoppgradering). Ny beregning av oppnådd dato, ut fra dato for siste protokollføring.

FS670.002 Vitnemål Nye felt for side 1: Studieprogramnavn, Studieretningsnavn og studieretningsbetegnelse. Rettet desimaltegn for varighet (side 2) - beregnes ut fra språk. For eksternresultat med karakter Innpasset vil det for nynorsk utskrift stå Innpassa.

FS727.001 Utdanningsplan Realkompetanse er inkludert i rapporten.

FS815.001 Eksport til NAG Sletter all kode som gjelder overføring til NAG

Godkjenningssak

 • Omfang: Tester nå vekting totalt for omfang også i de tilfeller det ikke er knyttet noen eksternresultater til saken.
 • Rettet visning av lånekassegodkjenning under fanen "Saker for person".
 • Når utvekslingsperson får status TRUKKET vil også godkjenningssaker med status UBEHANDLET og BEHANDLES knyttet til utvekslingsperson får status TRUKKET.

Studentweb

 • Nye kolonner som styrer hvordan studenter med vurderingstatus A skal behandles ved påmelding til ny vurdering (kont/uts). RT1425675 / Jira-FS-352.
 • Rettelse på Utdanningsplansiden. RT-1492501. Hvis en emnekombinasjon er administrativt godkjent og har både minimum- og max-krav, så får nå studenten godkjent minimumskravet. I FS-7.5 fikk de godkjent max-kravet.

EVUWeb

 • Rettet feil: Innlogging av deltaker uten fødselsnummer trigget feilende beregning av studiekompetanse

DBH-rapportering

 •  

LMS

 • Interne forbedringer/kvalitetssikring ifm. temp.tabeller: Kjør VPD_FSSYSWS.sql som bruker FS (sendt til Geir S)
 • Valgfri rydding av WSLogg/temp.tabeller pga. inkrementell eksport
 • Valgfri "etterfylling" av Person fra "medlemskap" (ønske fra Itslearning-testinstitusjon)
 • Deaktivert modulvalg KULL_FAGP (verdi 2 gjelder nå for alle)
 • Studenter filtreres på Reservert (betingelse manglet på Person-nivå) + de må ha Brukernavn satt hvis det brukes som Userid (modulvalg USERID_KOL = 1)
 • Rolle: Ny kolonne for langt lmsrollenavn. Langt rollenavn skal benyttes ved overføring til Itslearning (for Fronter er det en begrensning på 8 tegn)
 • For Itslearning er det fikset opp i fødselsnummerendring slik at dette ikke blir forsøkt overfør mange ganger

StudInfo2

 • Utplukk av oblig.aktivitet hentes ut på årsbasis (på lik linje med andre vurd.kombinasjoner)
 • Lagt til infoelementer for veivalg (StudieretningInfo)
 • Rettet overflow-feil i eksport av telefonnr
 • Fjernet escaping (&-tegn) i Kode-uttrekket
 • Vurd.enhet filtreres på Status_Publiser = J for Emne-uttrekket (som for Eksamen)
 • Ny operasjon Utveksling
 • Lagt til InfoTekst på Sted
 • Div. synkronisering med FS200.040

GAUS

 • Overføring av saker for godkjenning av utenlandske studier
 • Dette skal prodsettes nå. Er allerede kjørt en gang, men bugs er oppdaget
 • Indeksering av solr er fikset
 • Hvilke brukere som overføres er fikset

Public 360

 • Endret på utplukk av studenter

Annet

 • Person eksternresultat: Kun lov å legge inn siffer i feltet NUSkode
 • Rollen FS_LES1 kan nå kjøre rapporten FS521.002.
 • Til-dato for tildelt lisens kan nå være tom. Det styres av lisens/attest-type om det kreves verdi. Felt for å oppdatere dette kommer i neste klientoppgradering.
 • Ny kolonne for merknadtekst på fremmøte for student på undervisning. Lagt til for å forberede system for fremmøteregistrering.
 • SMS-tjenesten: Effektivisert kontrollen av om SMSer er levert.
 • Ny kolonne for oppholdstype for opptakstudieprogram. Benyttes av FS1
 • Poengalgoritme SPAVD er rettet slik at den teller studiepoeng på avdelingsnivå i stedet for institutt/gruppenivå

 

Publisert 3. juni 2014 20:55 - Sist endret 3. juni 2014 20:57