Databasendring FS7.4.01

Databaseoppgradering fs74_01 (flis01) er lagt ut:

https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/sun/tjenester/fs/nedlasting/Database/FS74_01/

Alle institusjoner skal installere denne flisen

Spesielt med denne oppgraderingen

 • Klient FS7.4.03 bør distribueres omtrent samtidig som denne.
  Det er et par rapporter som ikke vil fungere dersom kun flis eller klient er installert. Det samme gjelder oppdatering av merknader for student og kvalifikasjon.

 • Denne oppgraderingen kan ikke installeres mens brukere er inne i databasen

Beskrivelse

FS002.001 Nedlasting av felleskoder Rettet oppdatering av tekst for DS for institusjonstype

FS101.001 Søkerliste Søknadsvalg hentes nå også for historikk (RT1386016)

FS149.001 Diagnose Ny diagnose som varsler om ubehandlede dokumenter

FS151.001 Eksport til SO Rettet slik at fagprofil-elementer uten merknad kommer med i eksporten.

FS159.002 Generering av Snr for søkere Ny rutine som generere Snr-bestillinger for søkere med fs-generert fnr. Gjelder søkere som har fått tilbud og takket ja til plass.

FS536.002 og FS536.003 Romfordeling : Rettelse ved kjøring for alle vurderingstatuser (noen ganger utførte rutinene ingen fordeling).

FS651.001/002, FS655.001 Opprettelse av kvalifikasjonsoppnåelse Tatt vekk sperre mot kvalifikasjonsoppnåelse når det er registrert ønske om utsatt vitnemålsutskrift

FS670.001 Vitnemålsdokumenter Lagt til sperre mot vitnemålsutskrift ved utsatt vitnemålsutskrift

FS670.002 Vitnemål Ny vitnemålsrapport - i denne omgang kun for testing

Rust

 • Sletter utestenginger automatisk når de er utgått
 • Noen mindre rettelser/endringer etter testing

Gaus

 • Ny sekundærnøkkel for godkjsak som benyttes ved overføring til Gaus (nøkkel som ikke endres over tid)

Studentweb

 • Generering av faktura for semester- og kopinor-avgift: Disse kan nå ha studieprogramavhengig beløp og kontering (dersom fakturadetaljtype er studieprogramavhengig og det på studentens studieprogramm er angitt informasjon for gitt fakturadetaljtype).
 • En rettelse av kontrollrutinen for utdanningsplaner. Gjelder studenter som har fått innpasset ekstern utdanning som består av udelelige enheter på mer enn den maksimale vektingen i emnekombinasjonen. Benytter man manuell godkjenning av emnekombinasjonen fikk man melding om for få studiepoeng totalt. Det er rettet nå. Testet av UiO i sin Demobase. RT-1265648.
 • Beregning av hvilke terminer en student kan legge et emne i fungerer nå likt uavhengig om det er satt Planlagt slutt eller at studietiden er utvidet. I begge tilfeller skal altså studenten kunne legge til emner på de siste terminene, til tross for terminsperrer på emner i emnekombinasjonen RT-1410224.

DBH-rapportering

 • Rapportene FS011.010 Fullførte utvalgte utdanninger og FS011.011 Etterutdanning utgår etter 2013
 • FS011.008 Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram: Endret landnr fra statsborgerskap til eksterninstitusjon
 • Personnavn er lagt til i tabeller der dette ikke var med tidligere (4 tabeller).

Annet

 • Hent GSK fra SO: Nytt element Fnr tatt med i importen fra SO
 • Informasjon om utestenging vises nå i student samlebilde og søknad samlebilde
 • NAG endret til GAUS

 

Publisert 19. jan. 2014 15:14 - Sist endret 19. jan. 2014 15:15