Databasendring FS7.3.01

Databaseoppgradering fs73_01 (flis01) er lagt ut:

https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/sun/tjenester/fs/nedlasting/Database/fs73_01/

Alle institusjoner skal installere denne flisen

Spesielt med denne oppgraderingen

Danne oppgraderingen kan ikke installeres mens brukere er inne i databasen

Beskrivelse

FS150.005 Innlesing av opptaksfil
Rettet slik at det ikke lenger blir feil på doble gsk-vedtak

FS002.001 Nedlasting av felleskoder
Nynorsk institusjonsnavn blankes nå ut dersom det ikke er gitt verdi i kodebasen. Rettet oppdatering av poststed mht referanse til kommune (fylkesnr ble ikke oppdatert).

FS011.006 Utvekslingsstudenter
Rapporten inkluderer nå også utvekslingsstudenter uten programtilknytning.

FS025.002 Avlagte høyere grader til NIFU 
Rapporten er utvidet med finansieringsdato (studierettsdato) og opptaksdato (dersom finnes).

FS031.001 Lånekasserapportering eksamen
Rettelse i rapportering av godkjenningssaker (termin ble forsøkt rapportert med fire i stedet for et tegn, noe som medførte at denne feilet).

FS180.001 Overføring til søknadshistorikk
Rettet overføring av sokersporsmål.

FS207.001 Oppretting av faktura
Oppretting for klasse er rettet slik at kun klassestudenter med J for aktiv tas med.

FS270.001 Utvekslingspersoner
Uttrekket for rapporteringsår og rapporteringstermin tar nå også med opphold på under tre måneder. RT1219880

FS352.001 Semesterkvittering
Kolonnen dato_fodt er inkludert i rapporten, og tas i bruk når kun fødselsdato skal vises (fiktive fnr). RT1167471

FS573.001 Overføring av vurderingsmelding til protokoll
Etter overføring blir det nå foretatt generering av karakterfordeling for vurderingsenhet (dette gjøres også i nattjobben for automatiske rutiner - se punktet Annet).

FS600.001 Karakterutskrift (ny)
Kolonnen dato_fodt er inkludert i rapporten, og tas i bruk når kun fødselsdato skal vises (fiktive fnr). RT1167471. Sammenligning av vektingstyper er tatt vekk fra footer - nå vises kun navn og forkortelse RT1215541 Ny gruppering etter utdanningsplan - emnekategori. Merk at plangruppert bestilling fra studentweb fortsatt gjelder emnekombinasjonsgruppert utskrift.

FS601.001 Karakterutskrift
Dersom det eksisterer klage på del, med J for sperr karakterutskrift, vil nå heller ikke helheten kommer med på utskrift. RT1215541. Sammenligning av vektingstyper er tatt vekk fra footer - nå vises kun navn og forkortelse RT1215541

FS610.001/FS601.020 Vitnemål
Kolonnen dato_fodt er inkludert i rapporten, og tas i bruk når kun fødselsdato skal vises (fiktive fnr). RT1167471

Studentweb

 • Ved rapportering av resultat til vitenarkiv, er det kun resultat for helhet som rapporteres.
 • Endring ifm RT-1227108: Endret nattjobben for overføring av resultater på innleverte oppgaver til DUO. Tilrettelagt for UiO sine ønsker om resultatoverføring tidligst 98 dager etter innleveringsfristen og kun hvis studenten ikke har en klage på emnet med sperre for karakterutskrift.
 • Rettelse ifm RT-1177350: Finnes det en klage merket med Status_Sperr_Karutskrift = 'J' på en deleksamen, så vil resultatet for helheten heller ikke vises nå. Det vil stå ’Resultat sperret’ både på helheten og deleksamenen som det er klage på.
 • Rettelse ifm RT-1167558: Vekting ført på studieprogrammer der vektingstypen er PR (Belastningsprosent) overføres nå ikke til Studweb.  Belastningsprosenten så ut som om det var studiepoeng øverst på Utd.plan-siden. (Studweb er kun lagt opp for Studiepoeng.)
 • Rettelse ifm RT-1190403: Nå vises ikke menyvalget for Spørreundersøkelser når det ikke er noen underliggende spørreskjemaer (menyer) som er aktive eller som har verdi i feltet sekvensnr_studentweb.
 • Den nye kontrollen for avgjøre om en undervisningsmelding kan trekkes er endret til å sjekke den nyeste undervisningsmeldingen, ikke nødvendigvis den med termin lik registreringsterminen.
 • Det er gjort noen små rettelser for den nye funksjonaliteten for å vise starttidspunktet for påmelding til undervisning og vurdering.

Annet

 • I flere rapporter er det tatt hensyn til navnehistorikk for emne. Dette inkluderer også eksport til LMS (via pakkene pk_lms og fsws_lms)
 • Godkjsakstatuskode for godkjenningssak er gitt verdi UBEHANDLET der verdi manglet, og feltet er gjort obligatorisk i basen
 • Rettet kontroll/visning av GSK beregnet for vitnemål som ikke gir GSK ut fra egen kravkode (pra-beregninger).
 • Kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner: Ny rutine for vedlikehold av karakterfordeling ved oppdatering av resultater i vurderingsprotokoll.
 • Lempet på krav til rolle fs_godkj2 for endring av omfang. Dersom omfang initielt er 0 eller null for ferdigbehandlet sak, kan saksbehandler med rolle fs_godkj oppdatere omfang.
 • Ny programpakke pk_fs725001 for å støtte funksjonalitet i det nye utdanningsplanbildet.

 

Publisert 2. aug. 2013 12:32 - Sist endret 2. aug. 2013 12:32