FS-database

FS-databasen er en Oracle 12-base. I basen er det ca 1500 tabeller. Det er ca 40 utdanningsinstitusjoner som bruker FS. Hver institusjon har en demodatabase og en produksjonsdatabase.

Alle databasene driftes av USIT (UiO).

Oppgraderinger

FS kommer normalt med to hovedoppgraderinger av databasen hvert år

  • En versjon som leveres til test/demo 1. februar, og skal være i produksjon innen 1. mars
  • En versjon som leveres til test/demo 15. oktober, og skal være i produksjon innen 15. november

Historikk

  • Våren 2014 ble prosjektet med å legge inn alle FS-databasene inn i VPD-baser (Virtual private database) fullført. Det er nå 8 VPD-baser.
  • FS ble oppgradert til Oracle versjon 12c høsten 2014
Publisert 13. feb. 2012 13:18 - Sist endret 2. nov. 2018 13:17