2021

Sist endret 18. feb. 2021 17:27 av Marte Holhjem

Tjenesteråd for studieadministrasjon har jobbet frem et veikart som legger føringer for hva det skal jobbes med i årene som kommer. Særlig spennende i år er våre to nye store prosjekter.

Sist endret 23. mars 2021 13:10 av Marte Holhjem
Sist endret 4. feb. 2021 09:32 av Knut Løvold

Edge erstatter Internet explorer i UH-programkiosken.

Sist endret 3. mai 2021 08:24 av Knut Løvold
Sist endret 18. feb. 2021 17:21 av Marte Holhjem
Sist endret 26. mars 2021 07:38 av Aune Marjatta Moe

FS Brukerforum ble i år for første gang avholdt som et heldigitalt arrangement. Det var godt over 5oo påmeldte FS-brukere som sammen delte to dager med variert og innholdsrikt program.

Sist endret 22. mars 2021 13:14 av Marte Holhjem

Rapporten gir en oppsummering av 2020 og arbeid som er utført på tjenester som dekkes av FS-kontingenten, Vitnemålsportalen, enkeltstående oppdrag og internasjonale prosjekter på det studieadministrative området.