2021

Sist endret 18. feb. 2021 17:27 av Marte Holhjem

Tjenesteråd for studieadministrasjon har jobbet frem et veikart som legger føringer for hva det skal jobbes med i årene som kommer. Særlig spennende i år er våre to nye store prosjekter.

Sist endret 4. mars 2021 21:06 av Marte Holhjem

Unit søker etter en ny ansatt til å jobbe i krysningspunktet mellom brukerinvolvering og kommunikasjonsarbeid.

Sist endret 4. feb. 2021 09:32 av Knut Løvold

Edge erstatter Internet explorer i UH-programkiosken.

Sist endret 18. feb. 2021 17:21 av Marte Holhjem