FS-brukerforum - planlagte sesjoner utsettes

Planlagte sesjoner utsettes inntil videre

Da FS-Brukerforum ble avlyst, håpet vi i det lengste å kunne legge ut presentasjoner ev. holde webinarer som var satt opp på programmet.

Det blir dessverre ikke mulig å gjennomføre dette nå av både tekniske og praktiske årsaker. Vi avlyser derfor alle planlagte aktiviteter/webinarer i tilknytning til Brukerforumet. Vi vil vurdere etter påske om det er mulig å gjennomføre noen av disse aktivitetene.

 

FS-Brukerforum avlyses på grunn av koronaviruset

Alle påmeldte deltakere blir informert gjennom e-post.

Etter vurdering av myndighetenes råd og retningslinjer knyttet til koronaviruset har vi besluttet at vi ikke kan gjennomføre Brukerforumet som planlagt.

Vi vil jobbe for å få på plass webinarer de 2 dagene Brukerforumet skulle vært avholdt. Vi skal forsøke å holde webinarene slik at de i størst mulig grad følger det oppsatte programmet, men vi må regne med at noe sesjoner utgår.

Program og nærmere detaljer for dagene legges ut så snart det er klart.

Unit sørger for avbestilling av deltakerpakker, men dersom du selv har bestilt overnatting, bes du kontakte hotellet for å avbestille ditt rom.

Publisert 20. mars 2020 12:14 - Sist endret 20. mars 2020 12:14