Arbeidsoppgaver 2020

Planene for 2020 er nå lagt og det kommende året bringer flere spennende oppgaver.

Forvaltningsoppgaver

Generelle oppgaver

Det er i år behov for å jobbe en del med generelle driftsoppgaver på de studieadminsitrative tjenestene vi selv utvikler. Eksempler på dette er teknisk gjeld, risikoanalyser og universell utforming. Dette innebærer ofte endringer som ikke er så lette for bruker å se, men som likevel gir verdi og som er helt nødvendig å utføre. Dette vil føre til mindre nyutvikling sammenliknet med tidligere år.

Videre kommer vi til å jobbe en del med forbedringer knyttet til forvaltning av tjenestene. For å nevne noe vil vi fortsette arbeidet vi startet rett før jul med å redusere svartiden på brukerhenvendelser. I løpet av våren skal vi også implementere TopDesk som løsning for håndtering av brukerhenvendelser. Vi håper dette vil gi en enda bedre brukeropplevelse. 

Arrangementer og kurs

I år er det igjen tid for brukerforum. Dette vil finne sted i Bergen 24. og 25. mars. Nytt i år er at flere av sesjonene vil foregår som workshops. Sjekk ut program og påmelding på arrangementssiden til brukerforum.

Som tidligere vil vi også ha 3-4 webinarer basert på ønsker fra institusjonene. Tema og tidspunkt blir publisert fortløpende. Følg med på webinarsidene våre.

Prosjekter og utviklingsoppgaver

Omskrivingen av EVUweb (Etter- og videreutdanningsweb) vil bli avsluttet i 1. april. Samtidig som prosjektet avsluttes vil EVUweb 2 bli faset ut. Det planlegges ingen større endringer i applikasjonen etter at prosjektet er avsluttet.

Forprosjektet for digitalisering av studentutveksling, som startet opp i høst, vil bli avsluttet i september. Forprosjektet skal kartlegge prosesser og identifisere forbedringsområder som kan hjelpe institusjonene å nå regjeringens måltall for studentutveksling.

Studentbevisappen (iOS og Android) er moden for omskriving. Ny versjon, som også vil få et noe mer moderne utseende, vil være klar i løpet av våren.

Det er fremdeles behov for å gjøre en del opprydning på teknisk side i EpN. For å kunne ta opp igjen videreutviklingen er det også behov for å gjøre noe kartleggingsarbeid. Dette vil bli gjort på våren slik at utviklingen kan starte opp igjen over sommeren. Det er da i første omgang snakk om funksjonalitet knyttet til vurdering.

Prosjektet arbeidslivsportalen, ledet av OsloMet, går mot en avslutning og en første versjon av applikasjonen skal være klar før sommeren. Unit jobber derfor med å planlegge overleveringen fra prosjekt til forvaltning, samt å legge en plan for utrulling ved institusjonene. I løpet av høsten skal de første institusjonene kunne ta i bruk arbeidslivsportalen i produksjon. Når det gjelder videreutvikling vil dette kun være mulig dersom et potensielt prosjekt får finansiering. OsloMet og Unit jobber sammen om å skaffe finansiering.

Vi håper å kunne øke tempoet på utviklingen av FS-APIet i 2020 og jobber i den sammenheng med å ansette flere dyktige utviklere.

Overordnet oversikt over tjenestene og oppgaver

Vi har satt opp en oversikt over tjenester og planlagte oppgaver som viser når de ulike aktivitetene/oppgavene skal påbegynnes/løses.

Publisert 29. jan. 2020 13:26 - Sist endret 14. feb. 2020 12:06