2020

Sist endret 14. feb. 2020 12:06 av Marte Holhjem

Planene for 2020 er nå lagt og det kommende året bringer flere spennende oppgaver.

Sist endret 5. mai 2020 15:58 av Marte Holhjem

FS-Brukerforum avlyses på grunn av koronaviruset

Alle påmeldte deltakere blir informert gjennom e-post.

Sist endret 16. mars 2020 15:19 av Knut Løvold

UIB har laget en fin oversikt over rutiner ved endring av vurderingsform, som sikkert kan være nyttig for flere.

Sist endret 26. nov. 2020 14:55 av Marte Holhjem

Digitaliseringsstyret bevilget i sitt møte 19. november 12,4 millioner kroner til videreutvikling av Arbeidslivsportalen. Utviklingsfase 2 på Arbeidslivsportalen vil derfor starte opp rett over nyttår.

Sist endret 6. mai 2020 09:11 av Marte Holhjem

Nye versjoner av Studentbevisappen ble lagt ut i appbutikkene i begynnelsen av mars. Appen har blitt helt skrevet om og samtidig fått et oppdatert utseende.

Sist endret 9. okt. 2020 10:36 av Marte Holhjem

Arbeidslivsportalen skal snart settes i produksjon for første gang og Unit jobber nå på spreng for å få alt klart.

Sist endret 3. des. 2020 22:36 av Marte Holhjem

Den nye modellen for tjenestestyring i UH-sektoren er nå innført og Tjenesterådet for studieadministrasjon og Tjenesterådet for undervisning har rukket å ha flere møter denne høsten.

Sist endret 2. des. 2020 14:52 av Marte Holhjem

Siden senhøsten 2019 har Unit og en arbeidsgruppe med representanter fra sektoren gjennomført et forprosjekt på digitalisering av studentutveksling. Nå er forprosjektet ferdig, og konklusjonen er at digitaliseringsbehovet er stort og komplisert.

Sist endret 24. juni 2020 11:28 av Marte Holhjem

Den nye modellen for tjenestestyring er nå i ferd med å bli innført. I den sammenheng er det mange som lurer på hva som skjer med dagens ekspert- og arbeidsgrupper.

Sist endret 17. nov. 2020 11:52 av chriskot@unit.no

Veikart for videreutvikling, modernisering av Folkeregisteret og statistikk var noen av ingrediensene da representanter for alle institusjoner som bruker FS samlet seg til erfaringsutveksling og faglig påfyll.

Sist endret 7. mai 2020 10:34 av lenkeretter@localhost

Når vi ser tilbake på 2019 gleder vi oss særlig over ny versjon av EVUweb, at Flyt har kommet i produksjon og at bruken av Vitnemålsportalen stadig øker.