Unit deltar på NOKIOS

NOKIOS (Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor) arrangeres 23.-25. oktober i Trondheim. Årets tema er "Rustet for fremtiden".

NOKIOS er en møteplass for aktører som ønsker å bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT.

Unit deltar på NOKIOS med en stand for Vitnemålsportalen. Vitnemålsportalen er en løsning som sikrer at utdanningsresultater som deles er korrekte. Portalen gjør det enkelt for kandidater å dele sine resultater og enkelt for arbeidsgivere å motta de samme resultatene. Vitnemålsportalen er en av tre finalister til Fyrlyktprisen som tildeles ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”.

Vi håper å treffe både "gamle" og nye samarbeidspartnere!

Publisert 22. okt. 2018 16:58 - Sist endret 23. okt. 2018 09:39