Nyheter

Publisert 26. mars 2021 07:38

FS Brukerforum ble i år for første gang avholdt som et heldigitalt arrangement. Det var godt over 5oo påmeldte FS-brukere som sammen delte to dager med variert og innholdsrikt program.

Publisert 22. mars 2021 13:07

Rapporten gir en oppsummering av 2020 og arbeid som er utført på tjenester som dekkes av FS-kontingenten, Vitnemålsportalen, enkeltstående oppdrag og internasjonale prosjekter på det studieadministrative området.

Publisert 18. feb. 2021 11:51

Tjenesteråd for studieadministrasjon har jobbet frem et veikart som legger føringer for hva det skal jobbes med i årene som kommer. Særlig spennende i år er våre to nye store prosjekter.

Publisert 26. nov. 2020 14:50

Digitaliseringsstyret bevilget i sitt møte 19. november 12,4 millioner kroner til videreutvikling av Arbeidslivsportalen. Utviklingsfase 2 på Arbeidslivsportalen vil derfor starte opp rett over nyttår.

Publisert 17. nov. 2020 11:52

Veikart for videreutvikling, modernisering av Folkeregisteret og statistikk var noen av ingrediensene da representanter for alle institusjoner som bruker FS samlet seg til erfaringsutveksling og faglig påfyll.

Publisert 6. mai 2020 09:11

Nye versjoner av Studentbevisappen ble lagt ut i appbutikkene i begynnelsen av mars. Appen har blitt helt skrevet om og samtidig fått et oppdatert utseende.