2021

Publisert 26. feb. 2021 12:27

Klient 8.2..0r3 er lagt ut i demo med følgende endringer ( disse er også lagt inn i endringsdokumentet for 8.3) Det er denne versjonen som kommer i prod etter oppgradering av databasene i uke 8 og 9:

Publisert 22. feb. 2021 08:24

Klient 8.2..0r2 er lagt ut i demo med følgende endringer ( disse er også lagt inn i endringsdokumentet for 8.3:

Publisert 15. feb. 2021 16:26

Klient 8.2..0r1 er lagt ut i demo med følgende endringer ( disse er også lagt inn i endringsdokumentet for 8.3: