FS8.2.11 ut i demo og prod

Status

Lagt ut i alle demo-baser

Legges ut i alle prod-baser uke 28. 

https://www.fellesstudentsystem.no/drift/planlagt-nedetid/

Endringsdokument: FS8.2.11

 

Publisert 23. juni 2020 09:54 - Sist endret 2. juli 2020 12:33