FS-API 1.5.0

FS-API 1.5.0 ble lagt ut i prod 17.06.2020.

Hvilke endringer har blitt gjort?

Oversikt over endringer

Merk: felt merket med «(Deprecated)» vil forsvinne i neste hovedversjon.Bruk av disse feltene må fjernes innen da (og evt. erstatningsfelt tas i bruk).

Den nye versjonen kan studeres og testes i Swagger.

Publisert 18. juni 2020 09:35 - Sist endret 18. juni 2020 10:19