FS8.2.13 og flis07 ut i demo og prod

Legges i demo uke 44

Legges i prod uke 45

For tidspunkt for den enkelte base se: https://www.fellesstudentsystem.no/drift/planlagt-nedetid/

Endringsdokument

FS8.2.13

Flis07

 

Publisert 28. okt. 2020 13:24 - Sist endret 28. okt. 2020 13:24