2020

Sist endret 5. mai 2020 15:37 av Marte Holhjem

Status

Legges ut i alle demobaser 05.03.2020

Legges ut i prod-baser i uke 12

Sist endret 18. juni 2020 10:19 av Marte Holhjem

FS-API 1.5.0 ble lagt ut i prod 17.06.2020.

Sist endret 5. mai 2020 15:37 av Marte Holhjem
Sist endret 5. mai 2020 15:38 av Marte Holhjem

Status

Lagt ut i alle demo-baser 10.3

Lagt ut i alle prod-baser 23.3

Sist endret 2. juli 2020 12:33 av Knut Løvold

Status

Lagt ut i alle demo-baser

Legges ut i alle prod-baser uke 28. 

https://www.fellesstudentsystem.no/drift/planlagt-nedetid/

Sist endret 9. juli 2020 11:28 av Knut Løvold

Siste revisjon av FS8.2.11

Status

Lagt ut i alle demo-baser

Lagt i prod i base FS01, FS03, FS04, FS,05, FS06, FS07 og FS08. 

Planen for de øvrige finner dere her: https://www.fellesstudentsystem.no/drift/driftsmeldinger/2020-06-23.html

Endringer i siste revisjon:

-Rettelse i lms eksport hvor programmet ikke brydde seg om parameteret når det ikke var satt kryss for å sette J for LMS-eksport for nye emner.

-Det er laget en ny rapport “FS200.060 Eksport av personinfo - studieprogramsamarbeid” for å eksportere fil med studenter innenfor et kull

Sist endret 2. juli 2020 12:35 av Knut Løvold

Status

Lagt ut i alle demo-baser

Endringer:

Den inneholder

  • Rettelse for noen bilder, der enter-knappen ikke fungerte for søk (første gang etter åpning av bildet via bokmerker)
  • Rettelsen for rapporten FS527.004
Sist endret 29. sep. 2020 13:54 av Knut Løvold

Legges i demo fredag 18/9. (Rettet versjon legges ut 29. eller 30.9)

Kommer i prod 29. eller 30.9

 

Sist endret 28. okt. 2020 13:24 av Knut Løvold

Legges i demo uke 44

Legges i prod uke 45

For tidspunkt for den enkelte base se: https://www.fellesstudentsystem.no/drift/planlagt-nedetid/

Sist endret 9. des. 2020 09:18 av Knut Løvold

Lagt i demo fredag 4.12.2020

Lagt i prod 9.12.2020

 

Spesielt i forhold til utskrift av Diploma supplement. Husk på sette pdf generering til 2.

 

 

Sist endret 14. aug. 2020 16:22 av Myriam Jensvold Massaoud

Denne versjonen inneholder kun en hotfix av fremvisning av klagesystem og begrunnelsessystem

Sist endret 3. des. 2020 16:26 av Myriam Jensvold Massaoud

Ny versjon av Fagpersonweb er lagt ut til test. Den nye versjonen er flyttet til et nytt driftsmiljø.

Sist endret 7. des. 2020 15:41 av Kjetil Røse Høybråten

Nye versjoner av Studentweb, Søknadsweb og Nomination er lagt ut til test. De nye versjonene er flyttet til et nytt driftsmiljø, i tillegg til at innloggingen er endret. Institusjonene må derfor teste at innloggingen fungerer som den skal, og at kjernefunksjonalitet i applikasjonene fortsatt fungerer. Det er også gjort enkelte andre endringer i Studentweb som kan testes.

Sist endret 1. okt. 2020 15:39 av Kjetil Røse Høybråten

Ny versjon av Studentweb ble lagt til test i dag.

Sist endret 5. okt. 2020 15:25 av Kjetil Røse Høybråten

Den nye versjonen inneholder en retting av en feil med skalering av popuper, som i noen tilfeller gjorde at handlingsknappene ble utilgjengelige. I tillegg er det lagt inn noen forbedringer og feilrettinger knyttet til universell utforming. Denne versjonen inkluderer også feilrettingen som ble sendt til test i versjon 3.3.22.1.

Sist endret 14. des. 2020 14:53 av Kjetil Røse Høybråten

Studentweb versjon 3.3.23.1 er ute i test og på vei ut i produksjon.

Sist endret 16. des. 2020 14:36 av Kjetil Røse Høybråten

Versjon 3.3.24 er lagt ut på testserveren for Studentweb. Den nye versjonen skal etter planen legges i produksjon ca. 18. januar.

Sist endret 22. okt. 2020 09:09 av Kjetil Røse Høybråten

Enkelte feilrettinger er lagt ut i demobasene. 

Sist endret 26. okt. 2020 09:23 av Kjetil Røse Høybråten

Enkelte feilrettinger er lagt ut i produksjonsbasene. 

Sist endret 4. des. 2020 15:18 av Knut Løvold