Ny versjon av EVUweb (2019-10-09 09:45:25) er i produksjon

Dette er en større versjonsendring med endringer som er gjort etter 20. juni 2019.

Den nye versjonen inneholder blant annet følgende:

  • Ny side Mine kurs som viser aktive og tidligere avlagte kurs for brukeren
  • Kobling mot Folkeregisteret og Kontakt- og reservasjonsregisteret
  • Forbedringer med tanke på nye krav til universell utforming (WCAG 2.1)
  • En rekke forbedringer til påmeldingssekvensen, søknadsoversikten og funksjonaliteten for saksbehandlere
  • Visning av dokumenter som brukeren har mottatt fra institusjonen
  • Bedre støtte for løpende opptak før søknadsfristen
  • Automatisk stenging av fulle kurs og automatisk ventelistehåndtering (tidlig versjon)
  • Støtte for akseptanser (samtykker) i påmeldingssekvensen
  • Forbedringer og feilrettinger basert på tilbakemeldinger fra institusjonene

Oversikt over alle endringer finner du her:

Publisert 10. okt. 2019 09:42 - Sist endret 10. okt. 2019 11:00