FS8.2.8r3 lagt ut i demo og prod

Klientversjon 8.2.8r3 av FS er installert i demo og prod.

 

FS202.006 Praksishistorikk. Innført parameter for styring av om kun praksisaktiviteter skal vises fram.

FS151.011 Denne lar seg nå åpne i menyen.

Dokumentarkiv: Sletting av dokumenter fra dokumentarkiv er nå forenklet, slik at refererte rader i andre tabeller også slettes/endres ved sletting av dokumenter. Det kommer først en advarsel.

Datasystem. Det er nå mulig å oppdatere feltet «Krav til aktiv fagperson».

Etterutdanningskurs samlebildet, underbildet Deltaker. Det er nå mulig å oppdatere bildet.

FS8.2.8. er nå lagt ut.

Publisert 18. nov. 2019 16:18 - Sist endret 5. mai 2020 15:40