2019

Publisert 2. des. 2019 14:10

Ny versjon av EpN ble satt i produksjon i dag. Versjonen inneholder feilrettinger og endringer i varseltekster. For nærmere beskrivelse trykk her.

Publisert 18. nov. 2019 16:18

Klientversjon 8.2.8r3 av FS er installert i demo og prod.

FS202.006 Praksishistorikk. Innført parameter for styring av om kun praksisaktiviteter skal vises fram.

FS151.011 Denne lar seg nå åpne i menyen.

Dokumentarkiv: Sletting av dokumenter fra dokumentarkiv er nå forenklet, slik at refererte rader i andre tabeller også slettes/endres ved sletting av dokumenter. Det kommer først en advarsel.

Datasystem. Det er nå mulig å oppdatere feltet «Krav til aktiv fagperson».

Etterutdanningskurs samlebildet, underbildet Deltaker. Det er nå mulig å oppdatere bildet.

 

Publisert 14. mai 2019 13:53

Denne versjonen inneholder muligheten for å opprette vurderingskombinasjon på nye emner, samt mulighet for å redigere vurderingskombinasjon på importerte emner.

Se brukerdokumentasjonen for EpN punkt 5.8 for detaljer om denne versjonen.

Publisert 8. apr. 2019 13:15

Ny versjon for å fikse kompatibilitet med FS versjon 8.2. I denne versjonen er de nye tabellene for undervisningsform og praksisveiledning tatt i bruk. I tillegg er det gjort en enkelte forbedringer og feilrettinger, blant annet knyttet til innføring av funksjonalitet for andre klagesensur i FS.