2019

Publisert 21. juni 2019 09:50

Status

Lagt ut i demobasene.

Legges ut i prodbasene uke 27. Se https://www.fellesstudentsystem.no/drift/driftsmeldinger/ for tidsplan

 

 

Publisert 16. mai 2019 11:03

Versjon 3.3.18 av Studentweb er nå lagt i produksjon.

Publisert 14. mai 2019 13:53

Denne versjonen inneholder muligheten for å opprette vurderingskombinasjon på nye emner, samt mulighet for å redigere vurderingskombinasjon på importerte emner.

Se brukerdokumentasjonen for EpN punkt 5.8 for detaljer om denne versjonen.

Publisert 13. mai 2019 10:21

Status

Lagt ut i demobasene 13.5.

Lagt ut i prodbasene 7.6

 

 

Publisert 26. apr. 2019 08:31

Status

Revisjon lagt ut i demobasene 2.5

Lagt ut i prodbasene 9.5

 

Publisert 8. apr. 2019 13:15

Ny versjon for å fikse kompatibilitet med FS versjon 8.2. I denne versjonen er de nye tabellene for undervisningsform og praksisveiledning tatt i bruk. I tillegg er det gjort en enkelte forbedringer og feilrettinger, blant annet knyttet til innføring av funksjonalitet for andre klagesensur i FS.

Publisert 29. mars 2019 12:44

Status

Lagt ut i demobasene 29.3

Lagt ut i prodbasene 3.4 

 

Publisert 19. mars 2019 15:34

Status

Lagt ut i alle demobaser 20.03.2019

Legges ut i prod-baser i perioden 25.3-29.3 - Plan for prodbasene

Publisert 12. mars 2019 09:54

Versjon 3.3.17 av Studentweb kan nå testes i demo.

Publisert 5. feb. 2019 17:31

Status

Lagt ut i demobasene 05.02.2019

Lagt ut i prodbasene 19.02.2019

 

Publisert 24. jan. 2019 10:52

Se versjonsbeskrivelsen for detaljer.