Nytt FS-API i prod

Tradisjonelt har FS-integrasjoner blitt lagt til rette for spesifikke formål og partnere. Vårt nye FS-API er laget som en rekke selvstendige mikrotjenester (ressurser) som leverer et generelt dataformat. Tanken er å tilgjengeliggjøre FS-data for omverden, uten at vi må lage spesialsydde løsninger herfra.

Mulighetene framover ligger i at våre partnere lett kan utforske, få oversikt over og ta i bruk tjenestene. Plattform, 'pipeline' og design som er lagt til grunn vil forhåpentlig gi muligheter til raskt å imøtekomme nye behov. I tillegg til at eldre tjenester kan flyttes og forbedres. Vi håper å berike API-et kontinuerlig :)

FS er samtidig tilrettelagt med utsending av små meldinger hver gang det gjøres endringer i dataene, slik at hendelsesbasert integrasjon kan settes opp i samspill med API-et.

Se tilgjengelige tjenester pr. i dag og dokumentasjon:

https://fsapi-test.uio.no/swagger.html
https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/fswebservice/fs-api/2.1%20fs-api.html

Publisert 21. sep. 2018 10:56 - Sist endret 21. sep. 2018 10:56