Nye versjoner av våre systemer

Publisert 6. mai 2021 08:59

Plan for oppgradering av fs databasene til flis 8.3.1. Klient 8.3.2 legges ut i forbindelse med oppgraderingen.

 

Demo

 

Fredag 7.5 FS04 kl 16 og FS05 kl 17. (Beklager kort varsling på denne, men håper tidspunktet, og at det er demobaser gjør at dette ikke blir problematisk)

 

Onsdag 12.5 FS01 kl 12, FS07 kl 13. FS08 kl 14 og FSBOTTSA kl 15

 

Fredag 14.5 FS02 kl 12, FS03 kl 13 og FS06 kl 14

 

 

Prod

 

Lørdag 22.5 FS04 kl 14, FS05 kl 15, FS07 kl 16 og FS08 kl 17

 

Søndag 23.5 FS01 kl 14, FS02 kl 15, FS03 kl 16 og FS06 kl 17

 

 

Det må påregnes ca. 1. times nedetid pr. base, dvs. at også webapplikasjonene da vil være nede.

 

Gi beskjed så fort som mulig dersom dette ikke passer, slik at vi evt. kan sette opp andre tidspunkt.

 

Publisert 28. apr. 2021 14:25

Klient 8.3.1.2 er lagt ut i demo og prod

 

Endringer:

Feil i visning av infotekster. Det oppsto en ny feil i forbindelse med rettelsen som ble gjort i forrige versjon knyttet til visning av infotekster som kom fra EPN. Dette er nå rettet.

Den inneholder også en rettelse for Godkjenningssak samlebilde der noen av eksternresultatene ble vist to ganger under fanen Omfang.

Publisert 20. apr. 2021 11:34

Klient 8.3.1.1 er lagt ut i demo

Kommer i prod i uke 17.

8.3.1.1 inneholder kun en endring fra 8.3.1:

Den inneholder en endring: body-elementet er lagt på (midlertidig) for å at info-tekst skal vises frem for emner importert fra EpN.

Publisert 26. feb. 2021 12:27

Klient 8.2..0r3 er lagt ut i demo med følgende endringer ( disse er også lagt inn i endringsdokumentet for 8.3) Det er denne versjonen som kommer i prod etter oppgradering av databasene i uke 8 og 9:

Publisert 22. feb. 2021 08:24

Klient 8.2..0r2 er lagt ut i demo med følgende endringer ( disse er også lagt inn i endringsdokumentet for 8.3:

Publisert 15. feb. 2021 16:26

Klient 8.2..0r1 er lagt ut i demo med følgende endringer ( disse er også lagt inn i endringsdokumentet for 8.3:

Publisert 11. nov. 2020 14:55

Nye versjoner av Studentweb, Søknadsweb og Nomination er lagt ut til test. De nye versjonene er flyttet til et nytt driftsmiljø, i tillegg til at innloggingen er endret. Institusjonene må derfor teste at innloggingen fungerer som den skal, og at kjernefunksjonalitet i applikasjonene fortsatt fungerer. Det er også gjort enkelte andre endringer i Studentweb som kan testes.

Publisert 5. okt. 2020 15:25

Den nye versjonen inneholder en retting av en feil med skalering av popuper, som i noen tilfeller gjorde at handlingsknappene ble utilgjengelige. I tillegg er det lagt inn noen forbedringer og feilrettinger knyttet til universell utforming. Denne versjonen inkluderer også feilrettingen som ble sendt til test i versjon 3.3.22.1.

Publisert 7. juli 2020 09:40

Siste revisjon av FS8.2.11

Status

Lagt ut i alle demo-baser

Lagt i prod i base FS01, FS03, FS04, FS,05, FS06, FS07 og FS08. 

Planen for de øvrige finner dere her: https://www.fellesstudentsystem.no/drift/driftsmeldinger/2020-06-23.html

Endringer i siste revisjon:

-Rettelse i lms eksport hvor programmet ikke brydde seg om parameteret når det ikke var satt kryss for å sette J for LMS-eksport for nye emner.

-Det er laget en ny rapport “FS200.060 Eksport av personinfo - studieprogramsamarbeid” for å eksportere fil med studenter innenfor et kull