Webinar om godkjenning og innpassing

Beskrivelse

Webinaret tar for seg godkjenning og innpassing av eksterne emner i FS, og forgår i Adobe connect.

Mål for webinaret

Gi en økt forståelse for godkjenning- og innpassingssaker.

Målgruppe

Administrativt ansatte som jobber med godkjenningssaker

Anbefalte forkunnskaper

Bør ha kjennskap til godkjenningsmodulen.

Evaluering

Hva synes du om webinaret? Kom med tilbakemelding

Dokumentasjon

Brukerdokumentajson om godkjenning

Rutinebeskrivelser for godkjenning

Presentasjon fra webinaret

Lysark fra webinaret (.pdf)

Lysark fra webinaret - med notater (.pdf)

Spørsmål og svar fra webinaret

Arrangør

Ceres - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier
Emneord: Godkjenning
Publisert 28. aug. 2017 09:37 - Sist endret 12. juni 2018 14:05