Webinar om digital arbeidsflyt for vurdering

Beskrivelse

Kurset vil ta for seg de ulike trinnene i digital arbeidsflyt for vurdering fra A til Å etter hovedfasene 1) forberede, 2) gjennomføre, 3) sensurere og 4) sluttføre. Kurset vil ha hovedfokus på skoleeksamener som gjennomføres i et digitalt eksamenssystem. Det vil også bli sett på områder som i dag ikke er digitale, men som på sikt kan bli det (dette jobbes med av ekspertgruppen for digital vurdering).

Bilder, rutiner og rapporter i FS vil i liten grad bli gjennomgått. Funksjonalitet i ulike digitale eksamenssystem (slik som Inspera og Wiseflow) vil heller ikke bli gjennomgått.

Mål for kurset

Få en oversikt over de ulike trinnene i flyten for digital eksamen.

Målgruppe

Superbrukere som jobber med eksamensavvikling og som ikke har så mye erfaring med digitale eksamener.

Forkunnskaper

Grunnleggende FS-kompetanse og kjennskap til de ulike bildene/rutinene/rapportene i vurderingsmodulen.

Evaluering

Hva synes du om webinaret? Kom med tilbakemelding

Dokumentasjon

Flytdiagrammer fra webinaret (.pptx)

Flytdiagrammer fra webinaret med noen kommentarer (.pdf)

Arrangør

CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier
Publisert 18. jan. 2017 09:30 - Sist endret 27. okt. 2017 13:35