Webinar om vurdering og campusfunksjonalitet

Beskrivelse

Webinaret tar for seg vurdering og campusfunksjonalitet i FS.
 

Mål for webinaret

Gi en innføring i funksjoner for campus som er knyttet til gjennomføring av vurdering/eksamen.

 

Målgruppe

Eksamensansvarlige, FS superbrukere som ønsker innføring i campus og vurdering.

 

Anbefalte forkunnskaper

Bør ha god kjennskap til vurderingsmodulen.

 

Evaluering

Hva synes du om webinaret? Kom med tilbakemelding

Dokumentasjon

Brukerdokumentasjon om campus

Brukerdokumentasjon om vurdering
 

Presentasjon fra webinaret

Presentasjon

 

Arrangør

Ceres - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier
Emneord: Vurdering, campus
Publisert 28. aug. 2017 09:37 - Sist endret 28. mars 2022 11:14